Annonse:
Bekransning RGB

Hedret de falne tradisjonen tro

Rundt regnet 70 mennesker møtte opp til bekransningen av minnestøtten på Odderøyas topp 9. april.

Åtte soldater falt under den tyske invasjonen på Odderøya den 9. april 1940. På Odderøyas topp, ved Haubitzbatteriet, ble det reist et minnesmerke over de falne, med ofrenes navn inngravert.Tradisjonen tro ble minnestenen pyntet med en blomsterkrans under en høytidelig seremoni på den 9. april, også i år.

 

Ordføreren talte

Omtrent 70 mennesker var dukket opp for å overvære seremonien på mandag 9. april, som har vært en årlig tradisjon siden 1945. Representanter for Luftforsvarets befalskole på Kjevik var tilstede, antrukket i tidsriktige uniformer. Ordfører Harald Furre talte til forsamlingen.

– I dag er vi en åpen, mangfoldig og inkluderende by av 160 ulike nasjoner. Vi jobber bevisst og strategisk for å fremme sameksistens og gode relasjoner mellom folk på tvers av generasjoner og etnisk tilhø Men når vi står her er det for å ikke glemme 9. april 1940 og for å minne oss selv på å hele tiden skikke oss slik at historien ikke får gjenta seg. Vi må fortsette å tro på medmennesker, landet vårt, integritet og suverenitet. Det er med ærbødighet og takknemmelighet jeg legger ned denne kransen til minne om dem som ofret sitt liv på Odderøya 9. april 1940, var noe av budskapet til ordføreren.

Seremonien var gjennomført i regi av Odderøyas venner.