fbpx
Annonse:
Carpenter

Dårlig håndverk, del I

Fakta:

 

adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Håndverkere trenger vi alle fra tid til annen, for eksempel hvis man skal bygge på huset. Som oftest går det greit, men det er også mange skrekk­historier. Byggebransjen er et område hvor gode tider trekker til seg mange lykkejegere, ikke fagkyndige personer på jakt etter raske penger. Det kan koste deg dyrt.

Det gjøres årlig byggefeil for ca 14 milliarder kroner og blant disse feilene utgjøre fuktskader 60-80 prosent. Hvert år behandler forbrukerrådet ca 4 000 henvendelser vedrørende håndverkertjenester. Øverst på listen topper rørleggere og VVS-entreprenører med ca. 800 årlige klager. Det er dobbelt så mange som nr. 2 på listen, malerne. Malerne på sin side har igjen ca. 5 ganger så mange klager som elektrikerne og snekkerne.

Dette er dystre tall og viser at som forbruker er det viktig å være ekstra påpasselig når du inngår avtaler, og det er viktig å kjenne sine rettigheter. Skal du pusse opp eller bygge på noen ekstra kvadratmeter er det lov om Håndverkertjenester som regulerer hvilke rettigheter du har. Bygger du nytt er det Bustadoppføringslova som gjelder. I denne artikkelen vil jeg fokusere på hvilke rettigheter og plikter du har etter lov om Håndverkertjenester.

Da dette er et tema som er ganske omfattende vil jeg dele opp artikkelen i to deler. I denne utgaven av avisen vil jeg si litt om hvilke plikter både håndverkeren og du har, samt noen ord om betaling for arbeidene. I neste artikkel vil jeg skrive om når det foreligger en mangel ved arbeidene, din reklamasjon, hvilke krav du kan ha mot håndverkeren og hvordan du fremmer kravet.

Håndverkerens plikter
Håndverkeren skal gi deg faglige råd i prosessen. Han (eller hun) skal kunne fortelle deg om du vil kunne få det resultat du ønsker, og fraråde deg arbeidet dersom prisen ikke vil kunne forsvares ut fra tingens verdi. Det samme gjelder hvis håndverkeren ikke tror at arbeidet vil bli til rimelig nytte for deg. Håndverkeren skal opplyse om vesentlige forhold ved arbeidets egenskaper og hensiktsmessighet, han skal utføre arbeidet fagmessig og veilede underveis i prosessen der det er nødvendig.

Dersom det viser ser at arbeidene vil bli betydelig dyrere enn du måtte forvente må håndverkeren kontakte deg og informere, eventuelt stanse arbeidene. Unnlater han å gjøre dette har han bare krav på betaling frem til det tidspunkt du burde blitt varslet hvis det senere viser seg at du ville avsluttet/avbestilt arbeidene. Det samme gjelder hvis det viser seg nødvendig med tilleggsarbeid. Hvis han ikke får tak i deg kan han imidlertid utføre tilleggsarbeidet hvis det må antas at du hadde ønsket dette og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele arbeidet.Håndverkeren skal også ferdigstille/avslutte arbeidene innen avtalt tid eller innen vanlig tid for tilsvarende tjenester. Det er derfor viktig (særlig ved større arbeider) at du alltid avtaler når arbeidene skal være ferdig og hvilke konsekvenser det skal få for håndverkeren hvis arbeidet blir forsinket. Du kan for eksempel bruke malen i bustadoppførings­loven og avtale at det skal løpe en dagmulkt ved forsinkelse.

Dine plikter
Mens håndverkeren skal utføre arbeidet fagmessig og i tråd med hva dere har avtalt er det din plikt å medvirke til at håndverkeren får anledning til å utføre arbeidene, samt å betale for arbeidene. Du plikter normalt å være til stede som avtalt, motta materialer og hjelpe til med oppbevaring og lagring. Hvis du ikke oppfyller dine plikter kan håndverkeren for eksempel stanse arbeidene, eventuelt heve avtalen og kreve betalt for det som allerede er gjort. Håndverkeren vil også etter omstendighetene kunne kreve erstatning av deg for ­økonomisk tap du påfører ham.

Prisen
Som hovedregel bør du avtale fast pris for litt større arbeider. Hvis håndverkeren ikke er villig til å gi deg fast pris må du i hvert fall be om en skriftlig prisantydning. Har du fått en skriftlig prisantydning og ikke noe annet er avtalt skal den endelige prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig og aldri med mer enn 15 prosent.

Dersom det ikke er avtale noe annet skal håndverkeren betales etter timebruk. Prisen skal da regnes ut på vanlig måte for ­tilsvarende tjenester eller man skal betale det som er rimelig. Det kan være vanskelig for deg å kontrollere timebruken i ettertid. Mange har derfor dårlig erfaring med å ikke avtale noe på forhånd.
Som forbruker kan du også legge til grunn at den prisen du har fått er inkludert merverdiavgift. Med mindre man har avtalt noe annet skal du betale for arbeidene når håndverkeren krever deg og etter at arbeidene er utført. Hvis du ikke har avtalt fastpris har du krav på en spesifisert regning. Be alltid om spesifikasjon før forfall på regningen. Spesifikasjonen skal være så ­detaljert at du kan bedømme hva som er gjort arbeid, hva som er brukt av materiell og hvordan prisen er regnet ut. Dersom du ikke godtar prisen må du klage raskt.