fbpx
Annonse:
Hans Christian Lillehagen (foran Til Venstre) Med Gavesjekken Som Han Kunne Overrekke Til Andreas Eidem (midten) Og Gro Anita Kåsa Poulsen. Vidar Solsvik Og Arvid Solheim, Daglig Leder For Blå Kors Kristiansand Bak.
Hans Christian Lillehagen (foran til venstre) med gavesjekken som han kunne overrekke til Andreas Eidem (midten) og Gro Anita Kåsa Poulsen. Vidar Solsvik og Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand bak.

Starter ny chat-tjeneste for ungdom

– I år kom julen tidlig. Med denne gaven på 1,6 millioner kroner kan vi få etablert en ny chattetjeneste for ungdom som trenger noen å snakke med.

Smilene var mange i lokalene til Blå Kors Kristiansand onsdag ettermiddag. I døren stod Hans Christian Lillehagen fra Extrastiftelsen. I hånden holdt han en gavesjekk på 1,6 millioner kroner som han kunne overrekke til Andreas Eidem, virksomhetsleder for Snakkommobbing.no og Gro Anita Kåsa Poulsen fra ABUP, avdelingen for barn og unges psykiske helse ved Sørlandets Sykehus.

Planlagt siden 2014
Arbeidet med å få realisert en chat-tjeneste for å nå ungdom som trenger noen å snakke med, har pågått siden 2014.
 – Med denne gaven kan planene bli virkelighet, fremholder Andreas Eidem.
 – Som barn er det vanskelig å vite hva som er normalt, hva man skal tåle, hva man bør ta tak i, og ikke minst hvordan vonde følelser dukker opp. Det burde være enkelt å få tilgang på den beste hjelpen tidlig, mener Kåsa Poulsen.

Gratis og lett tilgjengelig
Blå Kors Kristiansand og ABUP ønsker sammen å etablere en nasjonal chattjeneste for unge bemannet av fagpersonell fra ABUP, med spisskompetanse på psykisk helse.
En slik tjeneste skal være hundre prosent anonym, gratis og lett tilgjengelig, holde åpent fire kvelder per uke, og vil bli samlokalisert med Snakkommobbing.no.
 – De fleste hjelpetelefoner og chattetjenester er bemannet med frivillige. Vår erfaring med den nasjonale chattetjenesten Snakkommobbing.no er at kvaliteten heves når fagpersoner med mye erfaring svarer, sier Eidem.
 – Vi ønsker rett og slett å etablere et tilbud til ungdom som trenger noen å snakke med. Erfaringen viser at behovet er stort, sier Eidem og Poulsen.

I gang i april
Planen er å være i gang i løpet av april. Dette skal være et nettbasert lavterskeltilbud, hvor alle unge som ønsker det og trenger det kan ta kontakt.
 – Dette er for normale ungdommer som lever livet, som noen ganger kan ha behov for å få hjelp til å sette ord på det de kjenner på og opplever, og hvor de kanskje ikke har turt eller hatt andre som de kan snakke med, forteller Eidem.
De understreker at den nye tjenesten skal bidra til at barn og unge som har utfordringer, lett får tilgang til samtaler direkte med fagpersonell, samt forebygge at barn og unge utvikler mer alvorlige psykiske problemer.

2,9 millioner over tre år
De tror også at tidlig hjelp på lavest mulig nivå gir enorme besparelser i lidelse og samfunnsøkonomi.
 – All erfaring viser at det er mye å spare på å forebygge kontra å behandle, bedyrer Eidem.
 – Vi skal samarbeide med forskningsmiljøer og sikre at barn og unges erfaringer gir økt kunnskap til samfunnet. Målet er at vi innen tre år har 8.000 chat-samtaler per år.

Det er Vidar Solsvik ved Blå Kors Kristiansand som har utarbeidet søknaden til Extrastiftelsen, i nært samarbeid med Andreas Eidem og Gro Anita Kåsa Poulsen.
 – Dette prosjektet ønsker vi å støtte. Vi bidrar med 1,6 millioner kroner for 2019, og vil bidra med nye 1,2 millioner kroner i 2020 og ytterligere 100.00 kroner i 2021, i alt 2,9 millioner kroner, lover Hans Christian Lillehagen fra Extrastiftelsen.