Bilde Gestaltakademiet

Utdanning for forandring – noe for deg?

Start på en utdanning hvor du vokser og utvikler deg sammen med andre gjennom gjensidig støtte og kameratskap for økt selvtillit og handlekraft.

Hvordan ta ansvar og styring på eget liv?
Livet har ulike faser og utfordringer. Vi lever også i en tid med mange krav til den enkelte. Umulige krav om til enhver til å være ung, vakker, slank, veltrent, velutdannet, beherske enhver situasjon, m.m., kort sagt være perfekt.

Å finne seg selv i dette krysspresset av krav kan være vanskelig. Det blir lett en evig runddans som består i å tilpasse seg disse kravene, aldri føle seg god nok…. og dermed gå glipp av gleden ved å leve og oppleve.

Å ta ansvar for eget liv innebærer å bli kjent med seg selv, utforske seg selv og sine muligheter, bli glad i seg selv.

Følelsene er viktigere enn tankene.
Vi tar ofte beslutninger ut fra det vi tror er fornuftig og derfor bra for oss, uten å kjenne etter om dette er noe vi har lyst til og brenner for. Livet blir lett litt kjedelig og grått, med mange gjentakelser, uten farger og liv.

Ved å bli kjent med følelsene våre og oppleve hvilken kraft og potensiale som ligger her, begynner vi å se livet og verden med alle sine fasetter, muligheter og farger igjen, slik vi gjorde som barn. Kommer til liv igjen.

Gestaltakademiet i Kristiansand
Folk på Sørlandet har kunnet utdanne seg til gestaltterapeuter siden 2001, da Gestaltakademiet ble opprettet av Gurli Irene Olsen. Hun har vært et kraftsentrum fra starten og har brukt sine solide erfaringer til å videreutvikle utdanningsopplegget år for år, i samarbeid med de øvrige lærekreftene ved akademiet. Gurli er fortsatt daglig leder, men etter at Øyvind Frøyland og Therese Agathe Hübert gikk inn på eiersiden i 2016, er ansvaret for driften delt på flere.

Sommeren 2017 flytter Gestaltakademiet inn i nye, fine lokaler i Ægirsvei 10 på Lund. Her vil lærere og studenter jobbe sammen i et stort, flott klasserom og tilstøtende grupperom. Flere gestaltterapeuter og lærerne vil også ha sine kontorer her. Vi gleder oss til å utviklet et miljø rundt akademiet.

Noe for deg?
Gestaltpsykologien som ligger til grunn for gestaltterapi, er opptatt av hele mennesket; kropp, tanker, følelser og intuisjon. Vi tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå og velger å se det slik at fortiden er forbi, og at fremtiden kan la vente på seg. Det er særlig dagen i dag du kan gjøre noe med ved å utvikle din bevissthet og utløse egen kreativitet i møte med andre.

Fordi denne terapiformen forutsetter at også terapeuten selv tar sine egne følelser i bruk, må studenten selv gjennomgå terapi – enkeltvis og i grupper – dette er sentralt i utdanningen. Dette ikke minst viktig for at vi som terapeuter skal være ekte og autentiske i møte med våre klienter.

Gestaltterapiutdanningen passer for alle som vil investere i egen livskvalitet, men særlig for folk som selv kan tenke seg å praktisere som terapeuter, som er i lederstillinger, steller med organisasjonsutvikling og coaching, eller som arbeider med mennesker – for eksempel innen undervisning, i helsesektoren, eller innen barnevern.

Les mer på vår nettside: www.gestaltakademiet.no

INFORMASJONSMØTE 23. AUGUST KL. 18.30 i ÆGIRSVEI 10 – INNGANG C