fbpx

Sørlandsavisen er en gratis ukeavis som dekker praktisk talt hele Vest-Agder, samt store deler av Aust-Agder.

Avisen kommer til hver husstand som ikke har reservert seg mot reklame og distribueres fra og med Lyngdal i vest, til og med Risør i øst og Hovden i nord. Norpost og egne bud sørger for en distribusjon som til sammen gir markedets tetteste dekning i dette store nedslagsfeltet.

Avisen henvender seg til det private næringsliv, så vel som til det offentlige. Vårt redaksjonelle mål er å hente frem gode historier fra landsdelen, både når det gjelder det sportslige, det kulturelle og det som ellers måtte røre seg på Sørlandet. Innholdet produseres av Sørlandsavisen sine faste journalister, i tillegg til frilansere og andre lokale bidragsytere.