fbpx
skip to Main Content
SYKLER I TET: Det er Syklistenes Landsforening med generalsekretær Morgan Andersson i spiss som står bak det som er landets eneste landsomfattende brukerundersøkelse blant syklister. Pressefoto.

Kristiansand fortsatt på 2. plass i kåringen av Norges beste sykkelby:

Nå vil lokallaget helt til topps

Kristiansand beholder andreplassen blant de 30 byene som er med i kåringen av Norges beste sykkelby.

Fakta:

Faktaboks: Her er rangeringen bygd på svarene i undersøkelsen:

 1. Lillestrøm
 2. Kristiansand
 3. Kongsberg
 4. Hamar
 5. Stavanger
 6. Porsgrunn
 7. Trondheim
 8. Arendal
 9. Asker
 10. Skien
 11. Lillehammer
 12. Tønsberg
 13. Sandnes
 14. Drammen
 15. Larvik
 16. Sandvika
 17. Fredrikstad
 18. Oslo
 19. Sandefjord
 20.  Mandal
 21. Kolbotn
 22. Tromsø
 23. Bodø
 24. Sarpsborg
 25. Molde
 26. Bergen
 27. Hønefoss
 28. Haugesund
 29. Moss
 30. Ålesund

– Om noen år skal Lillestrøm jobbe hardt for å holde seg i toppen! utfordrer Eyvind Danielsen i Syklistenes Landsforening Kristiansand.
Sykkelundersøkelsen «Syklist i egen by» er en temperaturmåling på hvordan forholdene oppleves for syklister i 30 av landets byområder. Som ved forrige undersøkelse er det Lillestrøm, Kristiansand og Kongsberg som troner på sykkeltoppen.
– Det er bra å se at vi nok en gang kommer høyt oppe. Kristiansand og kommunene mot vest har relativt mange hovedferdselsårer med gode sykkelstier. Det er rette strekk og få overraskelser. Muligens får vi hjelp av milde vintre også, men det er høye krav til vintervedlikehold, oppsummerer Eyvind Danielsen, som er leder for interimstyret i nystiftede Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn.

Sykkelekspressvei og ny bro
Lokallaget ser gode muligheter for å få så gode sykkelforhold at topplassen etter hvert skal være innen rekkevidde.
– Det planlegges sykkelekspressvei der gående og syklende skilles. Så langt er bare en knapp kilometer utbygd. Det diskuteres ny sykkelbro over Otra, og det er vedtatt å ekspropriere eiendommer for å bedre forholdene andre steder. Om noen år skal Lillestrøm jobbe hardt for å holde seg i toppen!
Undersøkelsen viser samtidig at det kan jobbes bedre med sykkelparkering i Kristiansand.
– Det er tydelig at en stor majoritet av de som har besvart undersøkelsen, er ivrige syklister i dag. Det kan være interessant å vite hvor skoen trykker for de som sjelden eller aldri sykler. Det er disse som må lokkes skal vi nå målsetningene! påpeker Danielsen.

Store forskjeller
– Jevnt over har norske byer fortsatt en lang vei å gå for at sykkel skal være foretrukket transportmiddel på daglige, korte reiser, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening, som står bak det som er eneste landsomfattende brukerundersøkelse om sykling.
– Samtidig har mange norske kommuner gode ambisjoner og planer. Det er imidlertid viktig at brukerperspektivet er ivaretatt i tilstrekkelig grad i disse planene. Dette måler vi gjennom denne undersøkelsen, kommenterer Andersson.
Undersøkelsen viser at det er et stort sprik mellom de beste og de dårligste byene.

KÅRET TIL NORGES BESTE SYKKELBY: Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten takker for kåringen etter at Lillestrøm igjen er kåret til Norges beste sykkelby. Pressefoto.

Beste by for femte år på rad
Lillestrøm har vunnet alle fem gangene undersøkelsen har vært gjennomført, mens Ålesund har havnet nederst alle fem gangene. I år har Lillestrøm beste score på 8 av 11 spørsmål.
– Vi er glade og litt overrasket – for det er flere byer som har pustet oss i ryggen. Samtidig så jobbes det godt i kommunen med å legge til rette for sykkel, kommenterer Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten, som mottok en elsykkel som synlig bevis på at Lillestrøm igjen er kåret til Norges beste sykkelby.
– Ikke minst må vi takke Syklistenes Landsforenings lokallag i Lillestrøm og omegn for at laget er en pådriver overfor oss. Samtidig har vi dedikerte medarbeidere som jobber daglig med å utvikle sykkelbyen Lillestrøm. Og vi ser hele tiden etter nye muligheter og nye tiltak for å legge til rette for mer bruk av sykkel i kommunen, legger Flæten til.
Generelt sett opplever ikke syklistene at det er blitt noe vesentlig bedring av sykkelforholdene fra 2014 til i år. Oslo, som skal vedta «Oslostandarden for sykkeltilrettelegging», er fem plasser opp fra forrige kåring – fra 23. til delt 16. plass. Oslo har hatt største forbedring i poengsum siden første undersøkelse, i 2008. Kristiansand scorer høyest på trygghetsfølelse.
– Skal sykkel fremstå som en reell valgmulighet for nye grupper, må sykling være trygt og effektivt. Nøkkelen er utbygging av et sammenhengende sykkelveinett hvor trafikantgruppene adskilles mest mulig, sier Morgan Andersson.

Back To Top