fbpx
Annonse:
NÆRINGSAREAL: Risør Næringsområde Er Et Av De Registrerte Næringsarealene. Pressefoto
NÆRINGSAREAL: Risør Næringsområde er et av de registrerte næringsarealene. Pressefoto

Østre Agder fremmer nytt etableringsverktøy

De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan. Nå håper de samarbeidet vil skape en sterk vekst–region.

– Næringsplanen gir et godt utgangspunkt for å jobbe sammen. Det er ikke konkretisert hva vi skal arbeide med, men vi jobber med prosjekter vi mener kan tilføre positivitet til regionen. Arealguiden er et av disse prosjektene, sier prosjektleder for strategisk næringsplan i Østre Agder, Bård Vestøl Birkedal.

KOMMUNESAMARBEID: Bård Vestøl Birkedal er prosjektleder for strategisk næringsplan i Østre Agder–samarbeidet. Nå røper han et av de viktigste felles prosjektene. Foto: Nina Dorthea Terjesen

Levende nettsted
Arealguiden er en næringsareal–guide for regionen og er i følge Birkedal en av de viktigste satsningene i næringsplanen for de neste årene.

– Det er en felles guide hvor en kan se hva som er av næringsarealer i regionen. Bedrifter som ønsker å etablere seg, eller ekspandere, i regionen kan finne nye lokaler og eksterne bedrifter kan søke etter areal dersom de vil etablere seg i Østre Agder, forklarer Birkedal.

Nettsiden er responsiv, noe som betyr at nettsiden tilpasser seg alle skjermstørrelser.

– Det er et levende nettsted. Guiden vil ha oversikt over et stort spekter av areal ut i fra ulike behov og man kan sortere søket sitt i henhold til behovet, sier Birkedal.

Stort potensiale
Hvert næringsareal har sin egen profil med en kort tekst som beskriver arealet i tillegg til koblinger til eksterne kilder og kontaktinformasjon. En kan for eksempel se hva slags bedrifter som befinner seg i området, se næringsfordelinger og reguleringsplaner.

– Det er først og fremst en salgskanal. Deretter gir det brukeren mulighet for å klikke seg videre for å finne mer informasjon, sier Birkedal og legger til at den interkommunale samarbeidsgruppa ser et stort potensiale i løsningen.

Søkefunksjonen gjør at en kan søke basert på kriterier, eksempelvis kan bedrifter som er avhengige av nærhet til havn eller flyplass plotte dette inn slik at potensielle etableringsområder innen rekkevidde blir presentert.

– Det er planer om å tilrettelegge for å få informasjon om nettanlegg og fiberdekning, noe som kommer til å bli veldig relevant i fremtiden, sier Birkedal.

AREALGUIDEN: På www.arealguiden.no/ostreagder får man oversikt over ledige næringsarealer i regionen. Skjermdump Arealguiden.

Nyttig verktøy
Den nye versjonen, som kommer i løpet av første kvartal, benytter seg av Statens Kartverk sine kart, noe som er ideelt da alle kommuner er pliktet til å melde endringer inn til Staten.

– Nettsiden arbeider med neste versjons kartteknologi, noe som får nettsiden til å «gli» bedre da all kartinformasjon lastes inn med en gang, forteller prosjektlederen som har tro på at samarbeidet mellom kommunene kan skape positive ringvirkninger selv om en fysisk ikke slår kommunene sammen.

Birkedal tror arealguiden kan bli et godt verktøy for næringssjefer og ordførere da disse ofte får spørsmål om ledig areal i sin kommune.

– Kanskje en ikke har areal tilgjengelig i sin kommune, men på grunn av arealguiden vil de være oppdaterte på hva som er tilgjengelig og dermed kunne bistå med å finne areal i andre kommuner, sier han.

Arealguiden gir en god mulighet for etablerte bedrifter som vil bli værende i regionen til å få informasjon om andre tilgjengelige næringsarealer.

– Løsningen er genial på grunn av salgssiden samtidig som en får mye relevant informasjon på en enkel måte. På sikt vil det også komme en engelsk versjon slik at en har mulighet til å markedsføre seg mot utlandet, sier Birkedal.

Birkedal private aktører om å ta kontakt dersom de ønsker å profilere næringsareal gjennom arealguiden.