fbpx
Annonse:
ÅRETS BEDRIFTSUTVIKLER: Johan Fredrik Bråstad Kristiansen Og Anita Kristensen Fra Grimstad, Flankert Av Inger Solberg, Divisjonsdirektør For Bærekraft I Innovasjon Norge Og Statsråd Jon Georg Dale. Foto: Vidar Alfarnes
ÅRETS BEDRIFTSUTVIKLER: Johan Fredrik Bråstad Kristiansen og Anita Kristensen fra Grimstad, flankert av Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge og statsråd Jon Georg Dale. Foto: Vidar Alfarnes

Full blomstring i Grimstad

Blomsterprodusent Johan Fredrik Bråstad Kristiansen fra Grimstad stakk av med seieren om den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2016. For det venter 250 000 kroner, heder og ære.

– Johan Fredrik Bråstad Kristiansen oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær god måte; han driver en innovativ og nyskapende virksomhet med solid økonomi, med store positive ringvirkninger og på en miljømessig bærekraftig måte, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Agders andre vinner
Det kåres først en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 kroner før fylkesvinnerne vinner kjemper om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Kristiansen er den andre egden som har vunnet den nasjonale konkurransen. I 2012 ble feriesenteret Hillestad Gård i Åmli tildelt prisen på bakgrunn av sin smykkeproduksjon og sitt galleri.

– Gartneriet produserer blomster og småblomster for blomstergartnerier over hele landet. Virksomheten sysselsetter nærmere 50 årsverk, og er med det en betydningsfull arbeidsgiver med positive ringvirkninger for lokalsamfunn og næringsliv, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Tøff konkurranse
I følge Innovasjon Norge er mange av arbeiderne utenlandske, og Kristiansen er kjent for å ha gode og ordna arbeidsforhold for alle tilsatte.

– Gjennom et samarbeid med landbruksuniversitet i Ukraina har Kristiansen de siste 15 årene hatt nærmere 50 praktikanter fra Ukraina, forteller Solberg.

Blomsterproduksjon er utsatt for betydelig utenlandsk konkurranse. Sammen med to andre driver Kristiansen gartneriselskapet G3 Ungplanter – et firma som driver med utviklingsarbeid i samarbeid med norske og utenlandske aktører, eksempelvis har firmaet et av de største forsøksfelta i Europa hvor det hvert år testet 1500 sorter, noe som er nødvendig for å gi norsk produksjon et fortrinn og preferanse i markedet.

Satser på mikroalger
Men i motsetning til skomaker Andersen, «blir ikke Kristiansen kun ved sine blomster». Gjennom selskapet Algaomega AS har han etablert prøveproduksjon av mikroalger. Det er blant annet utviklet en prototype som kan halvere kostnaden med dyrkning.

– I det grønne skiftet og den økte satsningen på bioøkonomi trenger norsk landbruk og næringsliv satsende og innovative personer som Kristiansen, sier Solberg, og legger til at Innovasjon Norge har forventninger for at satsningen på mikroalger kan lykkes, at det kan åpne seg betydelige internasjonale markeder, og at det ikke er siste gang vi hører om spennende ideer med stort potensial av Johan Fredrik Bråstad Kristiansen.