fbpx
skip to Main Content

Vil lære bedrifter å redusere stress

Sannsynligheten for at ansatte ved din bedrift er, eller står i fare for å bli, sykemeldt på grunn av stress er stor.

– Det er mulig å lære seg å redusere stress i eget liv til tross for at enkeltmennesket i perioder kan ha det vanskelig på jobb eller fritid. Vi er 24–timers mennesker og vi vet at stress påvirker oss på livets ulike arenaer. Stress påvirker arbeidsevnen og dette koster bedriftene dyrt, forteller instruktør i mindfulness, Martin Nordvik.

Sykefravær koster
WHO definerer stress som en av de vesentligste kildene til sykdom i dagens samfunn. Analyser viser at sykefravær koster arbeidsgiver i gjennomsnitt 2800 kroner per dagen per sykemeldt.

– Arbeidsgivere er avhengige av friske, tilfredse og effektive arbeidstakere. God ledelse og organisering er en forutsetning for dette. I tillegg er det viktig at ansatte får hjelp til å regulere eget stress, for å oppnå de målene en arbeider mot, sier Nordvik.

Som utdannet sykepleier har han jobbet i Arendal kommune i 15 år, før han de siste åtte årene har arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering ved Durapart. Nå tilbyr han i samarbeid med Durapart et åtte–ukers stressmestringskurs i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR).

– Når summen av belastning er stor nok kan alle bli syke av stress. Det er mange forskjellige verktøy som kan hjelpe. Stressmestringsprogrammet MBSR er et av dem, sier Nordvik og understreker at mindfulness ikke er en «kvikk fiks».

Styrke arbeidsevnen
Mindfulness defineres som å øve på å være bevisst tilstede med det som oppstår i og rundt en fra øyeblikk til øyeblikk med en ikke dømmende eller vurderende holdning til det man erfarer.

– Det handler om å møte stress med et åpent sinn og lære hva stress gjør med en selv og kroppen, fremfor å ignorere det, mener Nordvik og fortsetter:

– I programmet utforsker vi sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp ved hjelp av øvelser, refleksjon og teori, som styrker oppmerksomheten og konsentrasjonen, samt deltakernes arbeidsevne.

Av erfaring har Nordvik erfart at de aller fleste som har begynt på det åtte–uker lange kurset, eller som har blitt syke av stress, har gått med stress i lengre tid. Til slutt er det bare en dråpe som skal til for at begeret renner over og sykemeldingen er et faktum.

– De som blir syke har overkjørt signalene fra kroppen i lengre tid, sier Nordvik.

Godt dokumentert
Stressreduksjonsprogrammet MBSR er godt dokumentert gjennom forskning.

– Programmet kan bidra til bedre helse og redusert stress, også i arbeidslivet. Hos deltakere som følger programmet i åtte uker, er det synlige endringer i hjernens områder som har med hvordan vi takler stress. I tillegg gjør stressreduksjon at en i større grad frigjør det potensialet som ligger i oss, slik at en kan ta kjappere og bedre beslutninger, sier Nordvik.

Programmet har øvelser i oppmerksomt nærvær, eller mindfulness, basert på meditasjon og yoga, har undervisning om stress, mestring av stress og kommunikasjon.

– Mange høy-presentasjonsgrupper benytter seg av mindfulness. Helikopterpiloter, jagerflygere og toppidrettsutøvere er blant dem som trener på å styrke konsentrasjonsevnen og hvor de har fokuset. Olympiatoppen har flere fagansatte med dette som spesialområde, forteller Nordvik.

Back To Top