fbpx
Annonse:
MER PLASS: – Kristiansand Teknologipark Består I Dag Av Fem Bygg, Med 900 Kontorplasser, Og Med Mulighet For Utvidelse Med To Nybygg Når Behovet Skulle Være Der, Sier Einar Kjetså.
MER PLASS: – Kristiansand Teknologipark består i dag av fem bygg, med 900 kontorplasser, og med mulighet for utvidelse med to nybygg når behovet skulle være der, sier Einar Kjetså.

En godt fungerende næringsklynge

– Her har det vokst frem et høyteknologisk miljø hvor bedriftene samarbeider tett med hverandre, rett og slett en godt fungerende næringsklynge, sier Einar Kjetså.

Det var mange som lurte på hva i all verden Kjetså tenkte på, da det i 2006 ble kjent at han i samarbeid med andre interessenter planla å etablere en teknologipark på Andøya i Vågsbygd. Spesielt må Asbjørn Upstad nevnes. Kritikerne mente at nye oljerelaterte bedrifter burde etablere seg i samme område som det tunge oljerelaterte fagmiljøet på Korsvikfjorden. Det ble også trukket frem at å bygge flere nye kontorplasser ville underminere markedet for næringseiendom ved at det ville bli for mye næringsareal i forhold til totalbehovet. Det ble også pekt på at området som Kjetså & Co hadde pekt seg ut var for lite slik at det kun ville være plass til et fåtall bedrifter.

Ble fullt med en gang
Det ikke alle hadde fått med seg, var at da de første gravemaskinene gikk i gang med å planere tomten, hadde Kjetså allerede booket avtaler som gjorde at da bygget stod ferdig, var det ikke ledige kontorplasser å oppdrive.
– Derfor måtte vi rimelig raskt reise et bygg til, da pågangen var så stor, smiler Kjetså.
Timingen er ofte et viktig stikkord for å lykkes i næringslivet. Einar Kjetså forteller at Tom Fedog, etablereren av den gang Sense, tok kontakt.

Kjøpte tomt på Andøya
– Han sa bedriften han eide og ledet hadde behov for mer plass. Han ville at jeg skulle reise et bygg som kunne ta unna behovet. Fedog på sin side lovet å stille med tre leietakere i tillegg til sin egen bedrift, sier Kjetså.
Planleggingen startet. Kjetså finkjemmet en rekke næringstomter i regionen. Det var ingen områder som kunne matche behovet.
Kjetså kjente grunneieren som satt på det store området på oversiden av gamle Øgrey Mekaniske Verksted. Det viste seg at grunneieren var i markedet for å selge. Salg ble det, og reguleringsarbeidet kunne starte. Naboene på Andøya protesterte, og mente et så stort kompleks som Kjetså ønsket å bygge ville bli for dominerende og for stort ettersom byggene ville ligge i nærheten av boligområdet. Det ble også pekt på at trafikken inn og ut ville bli for stor.

SJØNÆRT: Kristiansand Teknologipark sett fra sjøsiden.

900 kontorplasser
I dag har 15 bedrifter, de fleste oljerelaterte, etablert seg i Kristiansand Teknologipark på Andøya, og med totalt 900 kontorplasser. Utleiearealene ved de fem byggene er til sammen cirka 1 700 kvadratmeter. I tillegg kommer garasjer i underetasjen med plass til cirka 250 biler.
15 bedrifter og 900 kontorplasser til tross, vel så viktig ifølge Kjetså, er det at bedriftene i det daglige har mye med hverandre å gjøre. Flere av bedriftene er kunder hos hverandre, og det er også flere eksempler på at det samarbeides for å utvikle nye produkter sammen.
Kristiansand Teknologipark består i dag av fem moderne kontorbygg med et samlet leieareal på 17 000 kvadratmeter, fordelt på cirka 900 arbeidsplasser. Etter hvert som leietakerne har vokst og hatt behov for mer plass, er nye bygg kommet til.
– Vi har fått godkjenning for ytterligere to bygg på den 30 mål store tomten som ligger opp mot Kyrresundet, sier Kjetså.
– Disse blir bygget når behovet er der, sier han.

Mye utleid tross oljeprisfallet
De siste par årene har fallet i oljeprisen medført at noen bedrifter har måttet redusere staben. Der bedriftene i Korsvikfjorden har vært gjennom fire runder med nedbemanning, har avskallingen vært langt mindre hos bedriftene med tilholdssted i teknologiparken.
– 95 prosent av arealet er utleid i dag. Vi ser at flere av de oljerelaterte bedriftene her ute har satset mye på å bruke kompetansen på å utvikle nye produkter for å få innpass på nye forretningsområder. Selv om mange har mistet jobben i oljerelaterte bedrifter her i regionen, har mange skaffet seg nytt arbeid. Vi ser en knoppskyting innen andre bransjer, sier han.
– Oljebransjen kommer nok ikke tilbake til gamle høyder. Jeg tror på sikt vi får en fin utvikling, både her på Andøya og i regionen for øvrig. Denne gangen var bunnen dyp. Vi vil få en mer normalsituasjon på sikt, og det vil nok ta en fire-fem år før vi har nådd dit, sier Einar Kjetså.