fbpx
skip to Main Content
DYTTER FRAM TOGSAKER: Venstre jobber for kystjernbane i fremtiden, og mener det kan bidra til å knytte sammen regioner. F.v. Førstekandidat i Agder Venstre Petter N. Toldnæs og leder av Arendal Venstre Lisbeth Haugmoen Handegard.

Vil ha et levende togtilbud langs hele kysten

Venstre jobber hardt for å fremme sitt forslag om ny kystjernbane mellom Gjerstad og Kristiansand med videre direktekobling både til øst og vest.

Agder Venstres førstekandidat til Stortinget, Petter N. Toldnæs, bor i Lillesand, likevel kjører han til Gjerstad for å ta toget til Oslo.

Det tregeste tilbudet
– Slik det er nå er det kjappere. Men hvis det blir slik vi ønsker, så vil det i fremtiden bare ta 20 minutter med tog mellom Kristiansand og Arendal, og fra Arendal til Oslo vil det kun ta en time og femti minutter, sier førstekandidaten entusiastisk idet vi møter ham sammen med Arendal Venstres leder Lisbeth Haugmoen Handegard og valgkampleder Jacob Handegard i venteværelset på Arendal stasjon.

Det er ingen mennesker er å se verken på venterommet eller på togperrongen, og det er heller ingen tog er å se, bortsett fra et som står parkert på et sidespor.
– Det går kanskje ikke noe tog her lenger, spør Toldnæs undrende.
Fra Arendal stasjon går det tog til Oslo sju ganger daglig på en vanlig hverdag. Turen tar fire timer og tjueto minutter. Kjører du bil på samme strekning tar det cirka tre timer, og tar du buss bruker den cirka tre og en halv time. Per i dag er altså tog det tregeste tilbudet på denne strekningen.
– Det er veldig dumt, og det er jo fordi det brukes lokaltog opp til Nelaug, der det i tillegg kan bli venting før du kommer på Sørlandsekspressen innover til Oslo. Det har skjedd veldig liten utvikling på togfronten de siste 20 åra, sier Toldnæs.

Bedre levekår
Visjonen til Venstre er å bygge ut hele kystlinjen med ny kystjernbane med ekspresstog.
– Tog utkonkurrerer alle andre måter å reise på. Det er behagelig, du kan sitte og jobbe, se film og bevege deg fritt, i tillegg er det mer effektivt. Det handler ikke bare om klima og miljø, det gir også store muligheter til samkobling til de større byene som Oslo og Stavanger, og det binder også regionen mer sammen, sier Toldnæs.

Trekløveret fra Venstre mener at en kystjernbane er en god mulighet som vil gagne alle.
– Traseen skal gå der folk bor, i motsetning til slik det er i dag. Det skal være enkelt og lett for folk å komme seg til og fra toget. I dag er det tungvint når man må helt opp til Nelaug, eller reise til Kristiansand eller Gjerstad som mange faktisk gjør, sier førstekandidaten.

Tre hovedstasjoner
De ønsker tre hovedstasjoner, en i Kristiansand, en i Arendal og på Brokelandsheia. Tangen i Kragerø ble i sommer løftet fram av Jernbandedirektoratet som det beste alternativet, men dette har vakt kraftige reaksjoner fra ordførerne øst i Agder.
Førstekandidaten trekker fram fordelene ved å samkjøre Vestfoldbanen med Sørlandsbanen, som han mener kan få stor betydning både for bolig og arbeidsmarkedet.
– Det kan også være med på å løfte levekårene, og det blir lettere for folk å ta seg jobb lengre bort men likevel få kortere reisetid. Det gjelder også her i Agder. Tenk å kunne bo i Froland, og jobbe i Kristiansand når toget bare tar 20 minutter. Det blir en helt ny hverdag, sier han optimistisk.

Aktive flyruter
For å poengtere hvor viktig togtilbudet er trekker Toldnæs fram flere eksempler der populære flyruter er byttet ut med tog, fordi linjene er bygget ut og togene erstattet med høyekspress.
– Det blir stadig flere hurtigtog i Europa, og jeg kan nevne at i Spania er de fem mest trafikkerte flystrekningene nå byttet ut med togtrafikk. Det bør vi også få til i Norge, det er dette som er fremtidens løsning, sier han bestemt.
Verken han eller partifellene er i tvil; Med et godt og raskt togtilbud er de helt sikre på at folk vil velge tog fremfor noe annet.
– Når toget går tre ganger så fort som bilene, og du kan komme deg fra A til B på mye kortere tid, samtidig som det er mer behagelig og miljøvennlig, så er jeg ikke i tvil at det er det folk vil velge i fremtiden, sier han og får støtte fra de to andre.
– Dette er dessuten en kjempegod mulighet til å bedre kommunikasjonen mellom fylkene, både her i Agder, men også i for eksempel Vestfold, dessuten er det et godt miljømessig alternativ til både bil, fly og buss, supplerer Lisbeth Haugmoen Handegard.

Realistisk
På spørsmål om hvor realistisk de tre mener planen om ny kystjernbane er, er de ikke særlig bekymret for at det ikke skal bli noe av.
– Vi er overbevist om at dette er fremtiden. Mange i Kristelig Folkeparti støtter oss i dette, og stadige flere fra Høyre og Arbeiderpartiet ser at det er et godt alternativ og en god måte å binde landsdelene tettere sammen. Først må vi få på plass jernbanen, så får vi ta alt det andre etter hvert, sier han.

– Tidsperspektiv?
– Det er vanskelig å svare på. Først må koblingen mellom Gjerstad, Larvik, Vestfold- og Sørlandsbanen på plass, men om fem til ti år bør det være en realitet. Det handler om å  få en mer dynamisk og effektiv transportsektor og en vilje til å satse mer miljøvennlig, sier Toldnæs.

Back To Top