fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsfoto

Frikort for skatt

Personer som antar at de kommer til å tjene mindre enn 55 000 kroner i 2017 kan bestille frikort. Da vil ikke arbeidsgiver trekke forskuddsskatt på lønnsutbetalinger.

Grensen for at lønnsutbetalinger fra arbeidsgiver(e) skal bli skattep­liktig i 2017 er på 55 000 kroner. Det betyr med andre ord at dersom samlede lønnsutbetalinger ligger under dette beløpet vil de bli skatte­frie. Da bør det bestilles frikort. Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt.

De som hadde frikort i 2016 behøver imidlertid ikke å søke om nytt frikort i 2017. Da er frikortet allerede tilgjengelig for arbeidsgiver. Det kan bestilles frikort fra det år en fyller 13 år. Foreldre kan ikke bestille dette på barnas vegne. Det må bestilles i eget navn med egne PIN-koder.

Frikort kan ikke bestilles per telefon, men kun elektronisk. Dette gjøres på skatteetatens nettsider. Da blir en automatisk en såkalt e-bruker. En vil få melding via sms eller e-post når arbeidsgiver henter frikortet. Personer som har flere arbeidsgivere må huske på å dele frikortet mellom dem. Også dette gjøres elektronisk på skatteetatens hjemmeside på internett.

Dersom en får utbetalt ytelser fra NAV må en huske på å gi beskjed om frikortet til NAV. Også da må frikortet deles mellom denne etaten og arbeidsgiver(ne).

Dersom det likevel skulle vise seg at lønnsutbetalinger fra arbeids­giver(e) og NAV blir høyere enn 55 000 kroner i løpet av året vil hele beløpet bli skattepliktig.

Da bør det søkes om skattekort slik at en ikke risikerer å få en høy restskatt i 2018. Det kan medføre at en får et høyt skattetrekk på resten av inntekten i 2017 for å innhente skatten på de første 55 000 kronene. Skatteetatens hjemmeside har en skattekalkulator som kan beregne hvor mye skatt som skal betales.

For små arbeidsoppdrag utenfor arbeidsgivers hjem er det et skattefritak på kr. 1 000 fra hver arbeidsgiver.

Dersom oppdraget utføres i arbeidsgivers hjem øker grensen for skattefrihet til 6 000 kroner. Forutsetningen er at en ikke driver eget firma som leverer slike tjenester. Dessuten kan en tjene inntil kr. 10 000 skattefritt for arbeid overfor ideelle lag og foreninger.

Slike skattefrie inntekter regnes ikke med i ovennevnte beløps­grense på 55 000 kroner. De blir altså skattefrie i tillegg til lønn og ytelser fra NAV.

Back To Top