fbpx
Annonse:
FRISK SNUOPERASJON: Målrettet Gikk Daglig Leder Øystein Sangvik (til Høyre), Leder For Eiendomsdrift Ragnar Bakken Og Renholdsleder Siv Eskedal I Arendal Eiendom KF I Gang Med Arbeidet For å Få Ned Et Høyt Sykefravær.
FRISK SNUOPERASJON: Målrettet gikk daglig leder Øystein Sangvik (til høyre), leder for eiendomsdrift Ragnar Bakken og renholdsleder Siv Eskedal i Arendal Eiendom KF i gang med arbeidet for å få ned et høyt sykefravær.

Smarte grep sender sykefraværet nedover

Arendal Eiendom KF mer enn halverte sykefraværet fra 2015 til 2016. Innesko til renholderne var ett av grepene.

Det kommunale eiendomsforetaket slet med sykefraværet for to år siden. Så høyt lå fraværet at daglig leder Øystein Sangvik ba organisasjonen sette i gang systematiske tiltak for å det ned. I flere måneder i 2015 lå fraværet på mellom ti og elleve prosent.

Snuoperasjon
Ved utgangen av fjoråret var fraværet halvannen prosent lavere enn eiendomsforetakets mål for kort- og langtidsfravær.
–Vi har fått gjort noe med sykefraværet og det synes vi er veldig hyggelig å prate om til andre, sier Sangvik.

Omorganisering, oppretting av en dialoggruppe for de åtte oppsynspersonene i foretaket, tett oppfølgning, samarbeid og ikke minst god opplæring og innkjøp av arbeidsutstyr er blant ingrediensene i suksessoppskriften. I desember viste tallene at sykefraværet var mer enn halvert fra 9,69 prosent i snitt 2015 til 4,32 prosent gjennom 2016.

Ny renholdshverdag
I den kommunale virksomheten, som teller rundt 140 ansatte, jobber rundt 115 med drift, vedlikehold og renhold. Mange har en tøff arbeidshverdag som er krevende for kroppen. Spesielt har nærværstallene for renholdsavdelingen sunket etter at ledelsen tok grep.

Ifølge renholdsleder Siv Eskedal i Arendal kommune blir færre syke av jobben sin etter omorganiseringen som fant sted i 2015 og i fjor. De ansatte jobber i soneteam og rullerer kompetansen sin mellom arbeidsstedene. Samtidig er det gjort grep slik at de av de 80 renholderne som jobber 80 prosent eller mer ikke jobber turnus med helger. Et annet grep som ble tatt var at foretaket kjøpte inn tre ulike typer jobbsko de kan velge mellom, fremfor å utføre jobben i eget skotøy.
–Akkurat det tror jeg de er mest glad for, det med sko og bortfall av jobbing i helgene, sier Eskedal.
–Det var mange som gikk på ulike typer sko, så vi kjøpte inn innesko som de ansatte kunne velge mellom. Renholderne går mye i arbeidet sitt, legger Ragnar Bakken, eiendomsdriftsleder i Arendal Eiendom KF til.

Dialog
Et annet område som har fått høyt fokus i organisasjonen er at det skal være lett å si ifra til sine ledere om noe ikke er greit og går på helsen løs.
–Leder før lege, sier vi her. Hvis man snakker med lederen kan vi finne oppgaver av midlertidig karakter og så trenger en kanskje ikke sykmelding, sier Bakken.
Eskedal sier at administrasjonen har blitt mye mer bevisste på muligheten for tilrettelegging og tilpasning for de ansatte i foretaket, men er klar på at det slett ikke er ulovlig å bli syk og at noen faktisk blir det. Hennes oppfatning er at ansatte i eiendomsforetaket generelt ønsker å gå på jobb.

Nye stillinger
I renholdsavdelingen i foretaket er det mange ansatte som har høy alder. Flere har over 40 års fartstid og blir snart pensjonister. Allerede er det mange som har gått ut i pensjon og det åpner for nye stillinger i foretaket. I løpet av måneden vil foretaket utlyse flere nye stillinger, men det nøyaktige tallet er foreløpig ikke klart. De som i dag jobber i reduserte stillinger vil først få tilbud om å fylle opp til 100 prosent.
–Vi prøver først å øke stillingsprosentene. Det er mest praktisk å administrere 100 prosents stillinger, sier Eskedal.
Ifølge Bakken er det i dag ingen renholdsstillinger under 50 prosent, mens det er mange som av ulike grunner velger å jobbe 80 prosent.
–Målet er flest mulig på 100 prosent, sier Sangvik.