Det er i en spørreundersøkelse Ford Europa har utført blant 5030 sjåfører i Tyskland, Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia frykten for mørkekjøring fremkommer:

81% sier de er redde når de kjører i mørket. Blant kvinner er andelen høyest med 87%. Mer enn halvparten av de spurte sier de blir stresset av dårlig nattesyn. En av fem sjåfører er redd for å kjøre på fotgjengere i mørket.

Ford lanserer nå for første gang en helt ny teknologi som er bygd for å oppfatte fotgjengere i mørket og automatisk bremse dersom sjåføren ikke reagerer på advarsler om den potensielle faren foran bilen.

12 drept og 115 hardt skadde fotgjengere i Norge
I 2015 ble hele 12 fotgjengere drept og 115 hardt skadet i trafikken i Norge ifølge forsikringsselskapet If. De samlede tallene har ikke vært høyere siden 2008.

Fire av ti fotgjengerpåkjørsler har de siste årene skjedd i mørket. Det viser tall fra Statens vegvesen.

I 2014 var mer enn en av fem dødsulykker i Europa fotgjengerulykker som skjedde i mørket.

Slik virker det
Fords fotgjengeroppdagelsessystem henter sin informasjon fra en radar plassert i bilens frontstøtfanger og et kamera montert øverst i frontruten. En database med «fotgjengerfigurer» gjør systemet i stand til å skille mellom trær, veiskilt og mennesker. Kameraet leverer mer enn 30 bilder i sekundet. Vidvinkelkameraet og den fortløpende informasjonen om omgivelsene er også i stand til å se fotgjengerne når det er dårlig lys.

Hvis systemet ser en fotgjenger, og det er fare for et sammenstøt, gir det først fra seg en lydadvarsel. Reagerer ikke sjåføren da, så slår bremsene automatisk inn.

Den nye Fiestaen, som kommer til sommeren, er den første Ford-modellen som leveres med dette videreutviklede anti-kollisjonssystemet med fotgjengeroppdagelse.