fbpx
Annonse:
NY UNDERSØKELSE: En Ny Undersøkelse Viser At Syv Av Ti Sørlendinger Vil Bruke Apotek Som Alternativ Til Fastlege. Illustrasjonsfoto
NY UNDERSØKELSE: En ny undersøkelse viser at syv av ti sørlendinger vil bruke apotek som alternativ til fastlege. Illustrasjonsfoto

Syv av ti sørlendinger vil bruke apotek som alternativ til fastlege

I løpet av de tre siste årene har sørlendingenes holdning til apotekene som alternativ til fastlegen økt betraktelig.

I følge en ny undersøkelse av Opinion utført for hovedorganisasjonen for tjenestenæringer, Virke, har tillitten til apotekene økt med 15 prosent, fire prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

GLEDELIGE NYHETER: Bransjedirektør i Virke, Alisdair Munro mener flere har fått opp øyene som fagkompetansen hos apotekene. Pressefoto.

– Lange køer
Bransjedirektør i Virke Alisdir Munro mener dette er gledelige nyheter for hovedorganisasjonenes medlemmer i apotekbransjen.

– Folk begynner å få øyene opp for kompetansen som finnes hos apotekene, sier Munro i en pressemelding.

Et flertall av respondentene på landsbasis sier de er villig til å bruke apotek som et alternativ til fastlege i forhold til hjelp og veiledning ved mindre alvorlige helseplager.

– Når det er lange køer hos fastlegen må helsetjenesten organiseres smartere. Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at apotekene oppleves som mer tilgjengelige enn fastlegene, sier Munro.

Apotektjenester
Undersøkelsen viser at sørlendingene har lavest kjennskap til at apotekene kan tilby føflekkskanning. Dette på tross av at sørlendingene har økt andel sol og flest apotek per innbyggere. Kun 34 prosent av sørlendingene viste om føflekkskanningen, noe som er 15 prosentpoeng lavere enn østlendingene. Undersøkelsen viste en generell øking i kjennskapen til apotektjenester som kolesterolmåling, føflekkskanning og blodsukkermåling.