fbpx
skip to Main Content
PASSKONTOR: Arendal er et av stedene hvor man kan få utstedt pass i fremtiden. Arkivfoto

Her forsvinner passkontorene

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt har besluttet at det i fremtiden kun skal være tre passkontorer i Agder.

Det opplyser politiet i en pressemelding. Per i dag har politidistriktet sju utstedelsesplasser for pass; Arendal, Tvedestrand, Kristiansand, Mandal, Lyngdal, Flekkefjord og Valle. I fremtiden vil det bare bli mulig å få pass og nasjonale ID-kort ved kontorene i Arendal, Kristiansand og Farsund.

Fikk kritikk
Endringen kommer etter kritikk fra Riksrevisjonen, som i følge politiet har rettet kritikk mot politietaten for brudd på de internasjonale reglene for pass og ID-håndtering. For å tilfredsstille de internasjonale kravene ser politidirektoratet seg nødt til å redusere antall pass-steder.

– Reduksjon av antall steder som utsteder pass har ikke noe med nærpolitireformen å gjøre. Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri kravene som Riksrevisjonen har stilt, uttaler Lindeberg.

Sentraliserer
Politidirektoratet har påpekt problemstillingen ovenfor politimestrene og mener at passutstedelsen må sentraliseres slik at den enkelte saksbehandler får en større saksmengde enn i dag.

– Hensyn til innbyggernes sikkerhet gjør at vi må kraftsamle og få spesialkompetanse på færre steder. Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier Agders politimester.

– Større sikkerhet
Med passkontor i Arendal, Kristiansand og Farsund vil politidistriktet få en dekning hvor over 90 prosent av befolkningen er innenfor en radius på 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor.

– Det er i samfunnets interesse at det blir økt grad av sikkerhet knyttet til utstedelse av pass og ID-kort. Nye ID-kort vil blant annet inneholde mulighet for elektronisk signatur som vil innebære større grad av sikkerhet enn det vi har i dag, mener Lindeberg.

Det er ikke satt noen endelig dato for når politiet ikke lenger vil produsere pass fra Tvedestrand, Mandal, Lyngdal og Valle, men i følge Lindeberg vil reduksjonen skje trinnvis utover i 2018.

Back To Top