fbpx
skip to Main Content
NY FLYPLASS: Arendal lufthavn Gullknapp ligger tre kilometer fra det kommende fengselet på Blakstadheia og har offisiell åpning 17. juni.

Fengslende positivitet i Froland

Nytt fengsel og ny flyplass vil bety mye for Froland kommune, men også for resten av regionen. 

– Fengselet vil bety tilførsel av offentlig virksomhet og mange nye arbeidsplasser, sier ordfører Ove Gundersen og legger til at det nå vil bli veldig aktuelt for ungdom i regionen å satse på fengselsskolen, en svært relevant utdanning for mange unge som ikke vil satse på en akademisk karriere.

Nye arbeidsplasser
Det vil skapes 200 fengselsplasser og 245 arbeidsplasser i det nye fengselet. Hundre av arbeidsplassene vil komme fra Arendal fengsel, som legges ned ved opprettelsen av fengselstilbudet på Blakstadheia.

– Å få det største fengselet betyr mange nye arbeidsplasser – opp mot 150 – mens det minste alternativet bare ville betydd 50 til 60 arbeidsplasser fordi Arendal fengsel legges ned og de ansatte overføres det nye. Dette blir svært viktig for regionen, sier Frolands ordfører før han fortsetter:

– Først og fremst vil det nye fengselet bety nye innbyggere og skattebetalere, men også flere barn, noe som etter hvert vil legge press på barnehage og skole, men vekst er både nødvendig og utfordrende.

God effekt
For å sikre raskest mulig gjennomføring av prosjektet, etableres fengselet med utgangspunkt i standard byggemetode for nye fengselsbygg som Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har utviklet.

– Nytt fengsel i Agder vil tilføre området sårt tiltrengte fengselsplasser, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen, mener Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I skrivende stund arbeider Blakstadheia Næringspark AS, som eies av Midtstøl AS, Saga AS, Gauslå Invest og Arilds Eiendom AS, med å opparbeide tomtearealet som totalt måler 320 mål. Innen utgangen av 2017 skal tomtene være ferdig opparbeidet med vei, vann og kloakk. Statsbygg skal da kjøpe området for å bygge et modulfengsel som skal åpne innen årsskiftet 2019/2020.

– Byggeprosjektet skal ta utgangspunkt i en standardisert byggemetode for fengselsbygg. Metoden, som blant annet bruker ferdig modul-elementer, er svært effektiv både på tid og kostnader, heter det i en melding fra Statsbygg.

NYTT FENGSEL: Det nye fengselet ligger på en forhøyning, noe som vil hindre innsyn til fengselet.

Forbereder seg
Opprettelsen av fengselstilbudet på Blakstadheia gjør at kommunen får direkte ansvar for alt av helsetjenester og bibliotektilbud til de ansatte.

– Men så mange innsatte med lang soning, vil det bli en stor oppgave, sier Gundersen og forteller at kommunen allerede nå har begynt å forberede seg på den kommende oppgaven.

Fengselet har nærhet til psykiatri på Sørlandet sykehus Arendal, nærhet til opplæringstilbud på Sam Eyde videregående skole og Universitetet i Agder i Grimstad, nærhet til politi- og brannstasjon. I tillegg vil fengselet ha umiddelbar nærhet til idrettsanlegget på Kringla med en rekke idrettstilbud, kort vei til knutepunktet for kollektivtrafikk på Harebakken og Arendal Lufthavn Gullknapp.

Offisiell åpning
Det har lenge vært snakk om flyplass i Froland. Nå er den offisielle åpningen like rundt hjørnet.

– Vi håper mange tar turen til Arendal lufthavn Gullknapp denne dagen og får med seg et forrykende flyshow samt benytter anledningen til å få seg en rundtur med fly eller helikopter, smiler Jan Morten Myklebust.

Trettitre år har gått siden tomt for utvikling av en flyplass ble kjøpt på Gullknapp. Flyplassen har konsesjon for en rullebane på 1199 meter med sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.

– Først var planen faste flygninger til Stavanger og Bergen, men med oljekrisa ble det mindre aktuelt. Til sommeren håper vi å starte rutefly til Oslo, forteller flyplassjef for Arendal lufthavn, Gullknapp Jan Morten Myklebust.

– En genistrek
Etter åpningen 17. juni vil charterflyvninger bli satt i gang på Gullknapp, flyplassen som hovedsakelig eies av Arendal Fossekompani, i tillegg til Arendal og Froland kommune.

– Det er først og fremst Arendal Fossekompani som har drevet frem og finansiert flyplassen. Kommunen har sørget for nødvendige reguleringsendringer og våre sentrale politikere har presset på for å få konsesjon, og nå vil statsstøtte til driften være et viktig tema, sier ordfører Gundersen.

Ordføreren forteller videre at det skal satses på næringsetablering og ny vei til flyplassen.

– Med Arendal Fossekompani som drivkraft tror vi det vil skje mye spennende fremover, og vi ser for oss Gullknappområdet som et stort regionalt næringsområde, forteller han før han fortsetter:

– Det er ingen hindringer for maksimal lengde på rullebanen. Det er kun utviklingen på næringssiden og viljen til å satse på økt frekvens og nye destinasjoner som begrenser utviklingen. Jeg tror tiden vil vise at satsningen på Gullknapp var en genistrek av Arendal Fossekompani som en langsiktig investering.

Back To Top