fbpx
skip to Main Content
SØPPELBÅL: Politiet har avdekket flere Sankt Hans-bål laget av søppel og møbler. Her fra henholdsvis Møvik i Kristiansand og Borøy ved Tvedestrand. Foto: Politiet

Fant flere Sankthans-bål av søppel

En stor samarbeidsaksjon mellom flere etater langs sørlandskysten avdekket blant annet at noen var i ferd med å lage Sankthans-bål av søppel. 

I perioden 13. til 15. juni gjennomførte flere etater kontroller langs sørlandskysten. Med båter fra Kystvakten, Statens Natur Oppsyn og Skjærgårdstjenesten var det med representanter fra Akrim, Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Arendal kommune, Tvedestrand kommune og Agder politidistrikt.

Hovedfokus geografisk var den nye nasjonalparken, Raet nasjonalpark som strekker seg fra Arendal til Tvedestrand og Grimstad, som åpner 8. august, men også andre deler av kysten ble kontrollert.

Det ble gjennomført kontroll av hele spekteret innen miljølovgivningen. Eksempelvis Forurensningsloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, havressursloven, naturmangfoldsloven og lignende.

Klargjorte Sankthans-bål av søppel og impregnerte planker
– Det ble observert klargjøring til bål på Speken, Lyngør som hadde malte planker og impregnerte planker. Det kom også informasjon om at det lå andre tilsynelatende klargjorte Sankthans-bål inneholdende søppel både i Risør og Tvedestrand, sier Torvild Selås, miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt.

– Vi minner om at det kun er planker som er ubehandla planker, kvist, ved eller hogstavfall som kan brukes til Sankthans-bål. Andre ting som samles og eventuelt brennes kan medføre bøtelegging, sier Selås.

– I Raet nasjonalpark kan laging av søppelbål i et verneområde medføre et straffeskjerpende moment, opplyser Selås.

Under kontrollen ble det også anmeldt et forhold der en person holdt på med å tømme en personbilhenger med diverse søppel på en ikke godkjent fylling i Arendal.

Andre funn
Under aksjonen ble det tatt beslag i ti fisketeiner som var mangelfullt merket, en umerket ruse og 11 krabbe/hummerteiner.

– Diverse pågående arbeid ble kontrollert uten at det ble nedlagt stans noe sted. Dette blir av Arbeidstilsynet vurdert som et godt resultat. Fokus under en slik kontroll er sikkerhet med jobbing i høyde, verneutstyr, HMS kort, allmenngjøringsloven med lønn under tariff og svart arbeid. På en hytte som det ble utført malingsarbeid på, i Arendal kommune, løp to arbeidere fra stedet og unnlot derfor å la seg kontrollere. Dette er et forhold som vil bli fulgt opp med hytteeier, forteller Selås.

Det ble tatt bilder av diverse brygger og andre tiltak på hytter og hus. Det ble også tatt kontakt med både tiltakshaver og entreprenører. Noen adresser vil bli undersøkt ytterligere av kommunene eller Fylkesmannen.

Samarbeid mellom etatene
– Denne type samarbeidskontroller gjennomføres for at de ulike etater kan gjøre en felles innsats og vurdere problemstillinger med bedre forståelse og gjennomføre kontroll med ulike hjemler og angrepsvinkler. Dette er en mer effektiv utnyttelse av offentlige midler og samtidig forebyggende da mange personer ser at vi holder et øye med aktivitetene i kystsonen generelt og i dette tilfelle i nasjonalparken spesielt. For de som deltar er det lærerikt med positiv erfaringsoverføring mellom offentlige etater som jobber opp mot miljøutfordringene fra ulike utgangspunkt. Forrige uke hadde Arbeidstilsynet ansvaret for en tilvarende aksjon. Denne siste aksjon hadde Agder politidistrikt ansvaret for, sier Selås. (Politiet)

Back To Top