fbpx
Annonse:
I VERDENSTOPPEN: Norge Har Flere Vannscooterutøvere I Verdenseliten. Her Representert Ved Daniel Andersen Fra Hjellestad. Foto: Norges Motorsportforbund
I VERDENSTOPPEN: Norge har flere vannscooterutøvere i verdenseliten. Her representert ved Daniel Andersen fra Hjellestad. Foto: Norges Motorsportforbund

Kommunene kan løse utfordringene med vannscootere

– Dersom norske kommuner ønsker å forebygge hensynsløs kjøring med vannscootere må de få til en balansert regulering. Istedenfor forbud over alt må det settes av områder til organisert idrettsaktivitet. Det mener båtsportleder i Norges Motorsportforbund, Ivar Schjetlein.

Fakta: Vannscooter som idrettsgren:

Aquabike/Vannjet er en utfordrende motorsport og det kreves fysisk styrke og utholdenhet for å bli god.

I Norge er det flere idrettslag med aktive utøvere. Langvarig satsning på talentutvikling, har gitt gode resultater internasjonalt med norske verdensmestere, europamestere samt individuelle medaljer og seiere.

I 2016 ble Oliver Liseth Europamester i juniorklassen, og senest i mai 2017 fikk vi ny norsk verdensmester i GP2 fra Hjellestad Jetski Klubb, Daniel Svae Andersen.
NMF har et eget Junior-lag under MotorsportAkademiet, og har også toppidrettsutøver tilknyttet Olymiatoppen på stipend, Stian Schjetlein.

Hjellestad Jetskiskubb ved Hjellestad utenfor Bergen er eksempel på et vel fungerende vannsportanlegg drevet av et idrettslag. Klubben har hatt anlegget siden 1998, og har nedlagt et formidabelt arbeid for å utvikle et godt idrettstilbud for barn, unge og voksne. Hjellestad Jetskiklubb kan vise til gode resultater både innenfor bredde- og toppidrett, og klubben ble kåret til beste idrettslag i Bergen i 2013. Klubbens medlemmer tar også samfunnsansvar på andre områder, bl.a. ved å rydde plastavfall fra strendene i nærområdene.

Kilde: www.jetski.no

Norges Motorsportforbund (NMF) organiserer båtsportgrenene i norsk idrett gjennom sin avdeling for båtsport og inviterer kommunene til samarbeid for å løse utfordringene med et voksende antall vannscootere.

Egnede områder
Båtsportleder Ivar Schjetlein i NMF mener kystkommuner og innlandskommuner med innsjøer og vann bør finne egnede områder for båtsportaktivitet og regulere dette som idrettsanlegg.

Ifølge Schjetlein ligger løsningen i å få et klarere skille mellom idrettsaktivitet og rekreasjon. – De som vil utøve båtsport bør henvises til områder som er egnet for det, hvor båtsportklubber som er organisert som idrettslag kan ha ansvar for virksomheten på slike anlegg. Da tror jeg vannscooterbrukere og andre fritidsbåtbrukere vil innordne seg i langt større grad, og ferdes sikkert og hensynsfullt andre steder. Det å vise hensyn til andre brukere av sjø og natur er viktig for å oppnå størst mulig grad av harmoni og sameksistens mellom ulike interessegrupper, sier Schjetlein.

Båtsportnasjon
Motorsportforbundet oppfordrer alle båtglade mennesker til å slutte opp om båtsportklubber og båtforeninger over hele landet. Gjennom det frivillige organiserte fellesskapet blir det fremmet gode holdninger om båtvett og sikkerhet, og det er en effektiv indre justis.

– Norge er både en fritidsbåtnasjon og en båtsportnasjon. Innen vannscooter er Norge blant toppnasjonene i verden med blant annet flere VM- og EM-titler de siste årene. Denne idretten fenger barn og unge der den er tilgjengelig, men problemet har lenge vært at det er for få områder det har vært mulig å organisere og utøve idretten, sier båtsportlederen.

– Dersom kommunene systematisk begynner å regulere områder og anlegg for båtsport vil det bli mye enklere å få respekt for at andre områder blir skjermet og forbeholdt rolig rekreasjonsaktivitet, uttaler båtsportleder Ivar Schjetlein i NMF.