fbpx
Annonse:
MEST POPULÆRT: Blant Folk Under 30 år Sier Drøyt En Av Tre Seg Enige At De Vil Ha En Elbil. Foto: Colourbox
MEST POPULÆRT: Blant folk under 30 år sier drøyt en av tre seg enige at de vil ha en elbil. Foto: Colourbox

Unge voksne mest positive til elbil

Det er voksne mellom 30 og 44 år som er mest positive til at sin neste bil skal være en elbil. Det viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF. Hele 42 prosent i denne gruppen er enige i at de ønsker elbil som sin neste bil.

Fakta: Om undersøkelsen:

Trafikantbarometeret 2017 er en landsrepresentativ undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF, Norges Automobil-Forbund. Undersøkelsen er gjennomført på et vilkårlig landsrepresentativt utvalg på 1003 web-intervjuer, trukket fra TNS Gallups web-panel bestående av nærmere 44.000 respondenter. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi.

I tillegg er det gjennomført en regional supplering av respondentene slik at resultatene er representative også for Norge inndelt i ti regioner (Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark), og for utvalgte storbyer (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø). Totalt har mer enn 4600 personer svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført i perioden mars-juni 2017.

Påstand i undersøkelsen: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil.

– To av fem vil gjerne ha elbil. Det er viktig at elbilene er konkurransedyktige på pris for å være attraktive for unge voksne i etableringsfasen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I aldersgruppen under 30 sier drøyt en av tre (36 prosent) seg enige at de vil ha en elbil. Dette er betydelig flere enn blant den eldre garde, de over 45, hvor rundt en av fire ønsker at sin neste bil skal være en elbil. I juni var en av tre nye biler på veiene en elbil.

Liten forskjell på tettsteder og distrikts-Norge
NAFs undersøkelse viser at mens hele 36 prosent i de store byene kan tenke seg elbil, synker andelen til 27 prosent i de mindre byene. I spredtbygde strøk er det 26 prosent som er positive til nullutslippsbilene.

– Forskjellene mellom by og land er forståelige. Men med modeller med lengre rekkevidde på markedet, er ikke elbil lenger bare en bybil. Dette er helt klart i endring når drøyt en av fire kan tenke seg elbil som neste bil, både i de mindre byene våre og på landet, sier Sagedal.

To av fem er usikre på elbil som neste bil
Undersøkelsen viser at det er en stor andel som ikke klarer å ta stilling til om de ønsker elbil. Totalt sier 40 % enten at de ikke vet, eller svarer «hverken eller» på spørsmålet.

– Dette kan tyde på at folk er usikre på om elbilfordelene vil bestå, eller at de er usikre på om det finnes elbilmodeller som passer dem. Her må myndighetene på banen og gjøre folk trygge på at kjøpsfordelene på elbil vil bestå til bilene er konkurransedyktige. I tillegg må lokale myndigheter sikre at folk kan få brukt og ladet bilen der de bor og jobber, sier Sagedal.

Bilen gir fleksibilitet for folk i distriktene
NAF jobber for renere, raskere hverdagsreiser over hele landet. I distriktene er bilen det viktigste fremkomstmiddelet for folk, og mange steder mangler infrastrukturen som trengs for at folk skal kunne gå over til elbil.

– Folk flest trenger at hverdagsreisen er enkel og rask. Da er bilen viktig, og med den satsningen bilbransjen har på elbil i Norge, må myndighetene ta ansvar for at folk kan kjøre uten rekkeviddeangst eller ladeproblemer uansett hvor de bor, sier Sagedal.