fbpx
skip to Main Content
Grønt ved siden av. Ikke boller, kjeks eller potetgull. Foto: Martine Kolstad

Norske lærere bekymrer seg for elevenes ernæring

Halvparten av lærerne i grunnskolen opplever ofte at elever er ukonsentrerte på skolen på grunn av utilstrekkelig skolemat, og mange har ikke med seg matpakke til skolen i det hele tatt, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført av Norstat på vegne av Mills, i mai 2017. Her forteller over halvparten av de skoleansatte at de opplever daglig eller flere ganger i uken at elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist tilstrekkelig mat i løpet av skoledagen. Samtidig er det mange barn som ikke har med seg matpakke i det hele tatt – kun 1 av 5 skoleansatte sier at barna alltid har med seg matpakke i sekken.

– Når mangelfull ernæring påvirker elevenes konsentrasjon og læringsevne og dermed klassens læringsklima i så stort omfang må noe gjøres, og vi ønsker å engasjere oss. Problemstillingen påvirker elevenes prestasjon og trivsel negativt og kan bidra til unødvendig økninger i sosiale forskjeller, sier administrerende direktør i Mills, Knut K. Heje.

Foresatte og lærere bekymret
457 skoleansatte fra småskoler, mellomtrinn og ungdomsskoler over hele landet har svart på undersøkelsen, som viser at ernæring har mye å si for skolehverdagen. 1 av 4 av de som jobber på ungdomsskolen er direkte bekymret for hvorvidt elevene får i seg tilstrekkelig næring.

Og, det er ikke bare lærerne som føler problemstillingen på kroppen. Norstat har også intervjuet 584 foreldre om hvordan de håndterer skolematen til barna. En fjerdedel av de spurte forteller at matpakkene ganske ofte eller med jevne mellomrom blir mindre næringsrik på grunn av dårlig tid og stress om morgenen, sier Heje.

Ønsker skolematordning
– De fleste foreldre er flinke til å sørge for at barna får næringsrik mat på skolen, men langt fra alle, og det vet vi er et problem for barnas læringsevne og klassens læringsklima. I tillegg ser vi at de fleste ønsker en skolematordning, sier Heje

Totalt svarer 3 av 5 foreldre at de ønsker en subsidiert skolematordning. Jo flere barn foreldrene har, desto mer ønsker de å få en slik ordning på plass. Dette gir også gjenklang hos lærerne: over halvparten av de skoleansatte svarer at de ønsker en slik skolematordning.

Fra tidligere undersøkelser har det kommet frem at så mange som 80.000 skolebarn daglig ikke har med seg mat på skolen.

– Vi mener tiden er inne for å initiere en prøveordning som kan sette søkelyset på de reelle mulighetene for en bred og forhåpentlig nasjonal skolematordning. Vi tror næringsrike, gode og varierte matpakker kan være et utgangspunkt for en god skolematordning. Matpakka representerer en kjent, kjær og effektiv måltidsløsning, og med stadig smartere og mer kostnadseffektive distribusjonsløsninger vil Mills, i samarbeid med Morgenlevering.no, teste hvordan den enkle matpakka kan bli løsningen på et viktig problem. Med dette ønsker vi å få øynene opp hos både skoler, kommersielle aktører og politikere, sier Heje.

Back To Top