fbpx
skip to Main Content

Positive utsikter for 2018 !

Fakta: Om

Morgan Omdal er utdannet revisor og autorisert regnskapsfører. Har erfaring fra skatteetaten, toll­vesenet og privat regnskapsførervirksomhet. Driver også flere regnskapskontorer i Agder og Rogaland. Han har hovedvekt på regnskap for selskaper og næringsdrivende. Driver også med gjeldsrådgiving for privatpersoner.

 

Etter et par magre år ser mange faktorer i økonomien nå ut til å peke oppover. Mange sier det ; Nordeas makrorapport,  SR-Banks sjefsøkonom, osv.

Forleden arrangerte Næringsforeningen og SR Bank et seminar i anledning presentasjon av konjunkturbarrometeret for 2018. På tross av «korreksjon» i boligmarkedet ser nå mye veldig bra ut. Lav kronekurs som er bra for eksportvirksomhetene i landet, lav rente som er bra for kronekursen og forbrukere med lån – og det har veldig mange av oss. Tilsynelatende lav arbeidsledighet, hvis man ikke tar hensyn til alle uføre.

Et eksempel på en bedrift som gjør det veldig bra om dagen er BICO Bygg og Innredning AS på Fidjemoen. Selskapet, som ble etablert i 1968, driver hovedsakelig med oppføringer av bygninger. I tillegg produserer de butikkinventar. Nylig har de innredet flere apoteker i København. De representerer et lite stykke sørlandsk industrihistorie. Vi liker å høre om suksesshistorier som BICO – det er med på å skape en viss optimisme.

Når optimismen rår vil forbruket normalt gå opp, hvilket igjen vil medføre prisstigning, kanskje foruten i boligmarkedet en stund ennå. Blir inflasjonen  for høy vil sentralbanken dempe ved å øke styringsrenten. Dette gjør igjen at kronekursen øker, og kronen blir mer attraktiv i utlandet. En sterkere krone gjør at det blir lettere å være nordmann på ferie i utlandet. Samtidig vil det blir mer attraktivt for europeere å jobbe i Norge igjen. De har med den svake kronekursen fått opptil 25% mindre verdi for kronene de får betalt i Norge. Dette medfører igjen økt kamp om de norske arbeidsplassene. Slik kan runddansen fortsette. Det som er sikkert er at konjunkturene går opp og ned. Det har de alltid gjort.

Hvordan skal vi som vanlige forbrukere forholde oss til disse opp og nedturene ?

Ser man bakenfor de positive utsiktene, er det grunn til å merke seg at gjeldsbelastningen i norske husholdninger er historisk høy, meget får har bundet renten, og det er faktisk ganske mange av oss i arbeidsfør alder som er uføre, sykemeldte osv. Muligens er dette et sykdomstegn for økonomien i Norge.

At renten er historisk lav burde kanskje også ses på som et varsel for økonomien. Behagelig er det uansett for alle med lån. Det er nå i praksis gratis å låne penger, når vi tar hensyn til prisstigning og skattefradrag. Samtidig som det er billig å låne, er det også mindre attraktiv å spare – i hvert fall i banken. Andre spareformer som bolig, og fond er attraktive,  men problemet, i følge ekspertene, er at for få av oss sparer.

Når det er slik at for få av oss sparer, for få av oss binder renta, boligprisene synker litt og den reelle arbeidsledigheten antakelig er høyere enn det som presenteres, bør vi kanskje tenke oss om og bli noe bekymret.

Men, optimisme er det som ofte skaper muligheter og verdier, og er vesentlig for at et samfunns økonomi skal gå fremover. Det er vel også derfor sentralbanken historisk har hatt et inflasjonsmål 2,5% – altså det skal være en viss prisstigning hvert år.

Alt i alt tror jeg vi kan glede oss over lysere tider i 2018. Det skal bli spennende å følge med.

Jeg kommer med flere økonomiske betraktninger fremover…

Back To Top