fbpx
skip to Main Content
Wilhelm Krags Plass: Vrimlehallen på Universitetet er eneste sted i Kristiansand som bærer forfatterens navn. Mandag 8. januar ble den gjenåpnet i oppfrisket utgave. Normann Liene og Finn Angell Thorsen fra Krag-selskapet og professor emeritus Ernst Håkon Jahr og viserektor Astrid Birgitte Eggen fra universitetet synes det er helt på sin plass at forfatteren trekkes frem i lyset på denne måten.

Brevskatt frem i lyset

75 brev fra sørlandsdikteren fremfor noen er havnet hos Wilhelm Krag-selskapet. Nå kommer de i bokform.

KRISTIANSAND: -Brevene er en kulturskatt av de sjeldne og de gir et godt tidsbilde av tiden mellom 1913 og 1933 da de ble skrevet. En periode som rommet både første verdenskrig ute i Europa og forholdene i Norge med knapphet på mat og andre goder. Det var blant annet forbudstid og bare mulig å få alkohol på resept på apoteket på lovlig vis, forteller Jostein Andreassen. Det er han som har hatt jobben med å transkribere brevene som er krevende å tyde på grunn av håndskriften til dikteren som ikke var kjent for å være skjønn.

-Det har vært utfordrende arbeid, men samtidig veldig gøy å holde på med. Brevene, som er skrevet til hans gode venn, skipper Nicolay Langfeldt i Ny-Hellesund, gir samtidig et innblikk i forfatterens privatliv med pengesorger, sykdom og etter hvert skilsmisse, den tiden han bodde i Oslo, forteller Andreassen.

 

Verdifull samling

Brevene kom frem i lyset sist sommer og Krag-selskapet ble tilbudt dem for en rimelig sum under forutsetning at de ble holdt samlet.

-Et antikvariat i Oslo ville gi 70.000 kroner for brevene samlet og da kan du bare tenke deg hvor mye de ville kunne innbringe solgt enkeltvis til private samlere, påpeker Finn Angell Thorsen, formann i Krag-selskapet. Sammen med lokalhistoriker Normann Liene og Andreassen har han benket seg i Kildens foaje for å møte avisen for å fortelle om skatten som er kommet frem i lyset.

-Brevene vil bli deponert hos Statsarkivet her i byen, vi synes er gøy at de blir i landsdelen og at de blir tilgjengelig for folk flest, opplyser Thorsen.

Og tilgjengelig blir de altså også i bokform.  «O, du stolte gamle støver! Wilhelm Krag skriver til vennen Nicolay Langfeldt 1913-33» er tittelen på boka som er gitt ut med støtte fra Spareskillingsbanken og Søgne og Greipstad Sparebank. Ganske snart vil den være å få tak i hos bokhandlerne.

 

Sterk kost

-Krag var nok pessimist, samtidig hadde han glimt i øyet. Det kommer tydelig frem i diktet «O, du stolte gamle støver..» som er tilegnet Nicolay i Ny-Hellesund, påpeker Liene som også er klar på at det er private brev som offentliggjøres.

Kåserte: Normann Liene ga en innføring i Wilhelm Krags liv og forfatterskap i forbindelse med gjenåpning av vrimlehallen på Universitetet i Agder som bærer forfatterens navn.

-Vi har familiens tillatelse til det, og det er sånn sett ikke noe av innholdet som skulle tilsi at det ikke kan offentliggjøres. Sant og si er det nok verre med det han selv gjorde kjent gjennom sine dikt, for eksempel det som er tilegnet skipper Nicolay hvor han ikke unnlater å beskrive hans sans for unge damer i alle havnene han besøkte. «..dine kjærester dem husker du så langtfra tallet på, skjønt de danske tror jeg mest du nummererte!»  Det var jo på sett og vis sterk kost som ble gjort offentlig kjent, humrer Liene.

 

 

Tilflukssted

Krag ble kjent med Langfeldt gjennom flere sommeropphold i pensjonatet til ham og kona Natalie og de ble etter hvert gode venner. Langfeldt var født der ute og han gikk tidlig til sjøs. Etter å ha forlist med barken «Lyna» ga han opp sjøen og bosatte seg i Ny Hellesund og drev sommerpensjonat. Uthavna i Søgne ble tilfluktssted for Krag som var født i Kristiansand men som bodde store deler av sitt liv i Oslo. At han lengtet tilbake til Sørlandet og Ny Hellesund går tydelig frem av brevene

I brev datert 7. januar 1914 i Oslo kan vi lese følgende:

Kjære Langfeldt og Frue

Ja nu sidder jeg her på Kontoret og styrer og steller og maser og jeg synes, det er hundrede Aar siden jeg saa paa Juletræet i Hellesund og vi sad i Kakelovnskrogen og røigte og snakkede Fornuftens Ord. Hjertelig tak, begge to, for al Eders Kerlighed mod mig baade denne Gang og hver Gang jeg har været der før! Eders hyggelige og smukke Hjem staar for mig som et Hvilens og Fredens og Munterhedens Sted, hvor jeg kan samle sammen de Kræfter og det Humør, som jeg senere forbruger i det travle Liv herinde.

«Det travle liv herinde» bestod blant annet av at han en periode var sjef på Nasjonalteateret og siden hovedkonsulent i Aschehoug forlag ved siden av sin diktning.

– I forbindelse med at Krag feiret 25 år som dikter i 1916 fant vennene hans på å gi ham «Havbugta»  i Ny-Hellesund som ble hans faste tilfluktsted de fleste somre og noen ganger også til jul og påske.

At Wilhelm Krag, som var mannen bak begrepet «Sørlandet», fikk sitt sted nettopp i landsdelen han var så glad i, var vel bare rett og riktig.

 

Fremmer det sørlandske

Wilhelm Krag-selskapet ble stiftet 16. mars 1992.

-Det er ikke en tilfeldig valgt dato, det var på 90-års dagen for Krags artikkel i Morgenbladet 16. mars 1902 hvor han tok til orde for at den sørligste delen av Norge burde defineres som en egen landsdel og ikke som en del av Vestlandet. Og slik ble det, forklarer Normann Liene.

Selskapets formål er å fremme det sørlandske og å gjøre Krags diktning kjent. Hver julaften, som er Krags fødselsdag, har selskapet en markering ved statuen av dikteren på Vesterveien og om høsten står selskapet for et arrangement i Kilden.

Krag slo gjennom med samlingen «Digte» i 1891 og siden ble det 44 bøker med dikt, prosa og skuespill. I Kristiansand er han mest kjent for «Christianssandsvisen» som ble skrevet til Gymnasiesamfundet «Idun» sitt 50-års jubileum i 1916.

Wilhelm Krag døde i sitt kjære Havbugta 10. juli 1933, 61 år gammel. Kisten ble ført til Oslo hvor han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund.

Back To Top