fbpx
skip to Main Content

Fikk bransje-ros for nysatsing på sosiale medier

Fakta: Slik reiser sørlendingene med AKT
  • I året foretas det rundt 16 millioner reiser i Agderfylkene. 12 millioner reiser i Vest-Agder og 4 millioner reiser i Aust-Agder. Dette er inklusiv skoleskyss.
  • Rundt tre fjerdedeler av de betalte reisene på Agder skjer i Kristiansandsområdet.
  • AKTs største kundegruppe (cirka 30 prosent) er personer mellom 16 og 19 år. Deretter følger de mellom 20 og 29.
  • I Kristiansand reiser rundt 80 prosent på en 30 dagers periodebillett (barne/ungdom/ung voksen/voksen/honnør) eller Flexikort.

(Kilde: AKT.)

Etter hets av sjåfører la Agder Kollektivtrafikk ned sin Facebook-side i 2013. Men i høst satset de på nytt og fikk nettopp ros av bransjen for sin bruk av sosiale medier.

I fjor høst satte AKT opp både profil på Facebook, Instagram og Twitter. Reklamebyrået Aptum i Kristiansand hjalp dem med å ansette en sosiale medier-ansvarlig, og lage en strategi for satsingen.

  • AKT hadde blant annet problemer med personlig hets av sjåfører på Facebook. Vi ville ikke at noen skulle bli hengt ut på AKTs side, og økte filtreringen av kommentarer. Vi ønsket også å skape nyttig og relevant innhold for passasjerene, og bygge opp en positiv merkevare ved hjelp av gode historier, sier Kari Anne Røysland. Hun har vært AKTs sosiale medier ansvarlige i en halvårig prosjektstilling.

I februar tar AKTs kundesenter over jobben med å drive de tre kanalene.

 

Alle har en mening

AKTs rådgiver, Roald Morvik, sier de ville øke kommunikasjonen med publikum, og treffe markedet i tråd med tida.

  • AKT var i en omstilling rundt 2013, da vi la ned vår første Facebook-side som ble opprettet i 2009. Det ble for ressurskrevende å røkte på en skikkelig måte. Vi fikk ny nettside, lanserte reiseplanlegger, apper og utviklet samtidig et sanntidssystem. Da vi endret priser og soner i hele Agder i oktober 2017, og det var også noe av grunnen til at vi ønsket å ha Facebook som en supplerende informasjonskanal for oss, sier Morvik.

Om den tidligere negative responsen på Facebook, sier han at kollektivtransport er noe alle har en mening om.

  • Vi har derimot opplevd forbløffende lite negativt nå. Det har vært få utbrudd og få negative kommentarer. Kollektivtransport engasjerer, men de som har sterkest meninger er ofte dem som bruker kollektivtransporten minst, tilføyer Roald Morvik.

Han sier at selv om de fleste fortsatt tar mye kontakt per telefon, så var det viktig for AKT med mer tilgjengelighet via sosiale medier.

  • Ved å være tilstede på Facebook senker vi nok terskelen for å ta kontakt, sier Morvik.

 

Fikk skryt for sosiale medier

Roald Morvik sier AKT nettopp fikk skryt av egen bransjeorganisasjon, Kollektivtrafikkforeningen, for sin bruk av sosiale medier.

  • Eksterne konsulenter hadde da gått gjennom de forskjellige selskapene i Norge. Da ble vår Facebook-side trukket frem som en foregangsside, for å fortelle hverdagshistorien til kundene og til de ansatte i AKT, sier Morvik.

Nå har AKTs Facebook-side over 4300 følgere, 209 følgere på Instagram, men kun 21 følgere på Twitter.

  • Facebook er det stedet vi publiserer det meste og har mest kontakt med folk. Der legger vi også ut historier om sjåfører og andre ansatte i AKT og kundene, i tillegg til konkurranser, reiseinformasjon med mer, sier Kari Anne Røysland.

AKT er offentlig eid selskap som ble stiftet i 2008. Selskapet eies av Kristiansand kommune, sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. De har i overkant av 30 ansatte i Kristiansand, Arendal, Lyngdal og Flekkefjord, der 7 av dem befinner seg på kundesenteret.

Back To Top