fbpx
skip to Main Content

Hvor mye får du i pensjon ?

Fakta: Morgan Omdal

Morgan Omdal er utdannet revisor og autorisert regnskapsfører. Har erfaring fra skatteetaten, toll­vesenet og privat regnskapsførervirksomhet. Driver også flere regnskapskontorer i Agder og Rogaland. Han har hovedvekt på regnskap for selskaper og næringsdrivende. Driver også med gjeldsrådgiving for privatpersoner.

Mange synes pensjon er vanskelig. De fleste er opptatt ens egen privatøkonomi, og jo eldre man blir, jo mer bevisst blir man på hvilken pensjon man vil få. Regelverket er til dels komplekst, og det kan være vanskelig å få oversikt over egen pensjon, og hva som er lurt å gjøre i forhold til dette.

Før var det slik at de beste 20 årene i arbeidslivet lønnsmessig la grunnlaget for din pensjonsutbetaling fra Nav, men nå er det slik at alle år teller like mye. I praksis innebærer dette at hvis du velger å ta ett år med deltid, ja da blir det mindre penger inn på kontoen din hos Nav og dermed mindre i pensjon fra Nav. Pensjonsbeholdningen din øker for hvert år basert på den pensjonsgivende inntekten din, eventuell opptjening på grunnlag av ytelser og årlig regulering.

Oppsparingen i Folketrygden kan begynner allerede fra du er 13 år. Mange tenker ikke over at sommerjobben man hadde som liten faktisk spiller inn på alderspensjonen.

Pensjonsopptjeningen reguleres med lønnsveksten og legges til pensjonsbeholdningen 1. januar året etter at likningen for det aktuelle året er ferdig. 01.01.2010 trådte pensjonsreformen i kraft. Fra dette tidspunktet vil dine opptjente pensjonsrettigheter være helt eller delvis basert på din pensjonsbeholdning.

Du kan begynne å ta ut alderspensjonen din når du er mellom 62 og 75 år gammel. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du imidlertid ha tjent opp nok. Og det er viktig å være klar over at jo tidligere du starter å ta ut pensjonen, jo mindre får du utbetalt hvert år. Du har for øvrig muligheten til å jobbe fritt ved siden av alderspensjonen uten at pensjonen blir redusert. Dette gjelder med enkelte unntak, avhengig av hvilke avtaler du har. Du kan selv velge om du vil ta ut hel pensjon eller bare en del av den. Dersom du vil ta ut deler av pensjonen, kalles dette gradert uttak.

Kort fortalt er din pensjon summen av det du tjener opp i Folketrygden, det du tjener opp fra arbeidsgiver, som kalles tjenestepensjon, og det du selv sparer. Alle som er født etter 1963 får 18,1 prosent av lønnen sin inn på sin pensjonskonto hos Nav. Man får oppspart 18,1 prosent av lønn inntil 7,1 G. Den dagen du skal gå av med pensjon, tar Nav frem din pensjonskonto og deler opp kapitalen på statistisk gjenstående levetid.

Frem til januar 2014 var den maksimale innbetalingen fra arbeidsgiver på en slik ordning fem prosent av lønn mellom 1 og 6G og åtte prosent av lønn mellom 6 og 12G, men disse satsene er endret. Nå er regelen at man kan betale inn maks syv prosent av lønn fra første krone til 7,1G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G.

Mange blir sjokkert
Hvis man vil sikre alderdommen enda bedre, er det også mulig å spare pensjon på egenhånd. Valg av pensjonsordning vil da avhenge av hvilke drømmer den enkelte ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med når den tid kommer. Undersøkelser viser imidlertid at det er svært få som har en klar oppfatning av hva de vil få i pensjon, og mange vil bli sjokkert over hvor lite de får når de skal pensjonere seg, ifølge enkelte eksperter. For i tillegg til at mange får mye mindre å leve for enn det de hadde som aktiv arbeidstaker, er det også mange som ikke har betalt ned huslån og annen gjeld når de blir pensjonister.

Kan jobbe samtidig
AFP kan tas ut fra du fyller 62 år, men mange i privat sektor tar den ut senere. Da blir den årlige ytelsen høyere fordi den skal deles på færre antatte leveår. Og ønsker du det, kan du altså fortsette å jobbe samtidig som du får AFP. Dette viser hvor fleksibel AFP-ordningen er i privat sektor har vært. Det er imidlertid verd å merke seg at AFP er under reforhandling.

Tjenestepensjon i privat sektor
Jobber du i privat sektor, har du i tillegg mest sannsynlig tjenestepensjon. I privat sektor har de fleste noe man kaller innskuddspensjon. Det vil si en pensjonsordning der arbeidsgiver innbetaler en på forhånd avtalt prosentsats av lønnen til den enkelte arbeidstaker. Ofte vil arbeidstakeren selv kunne velge hvilken investeringsprofil og hvilken portefølje disse midlene skal investeres i. Loven stiller et krav om at laveste innbetaling er to prosent av lønn over 1G og maks opptil 12G.

Denne pensjonen får alle
En mager trøst er at alle vil få med seg, uansett varighet på arbeidsforholdet, en opptjening i folketrygden. I praksis betyr dette at for hver tusenlapp du tjener, setter staten av 181 kroner til din fremtidige pensjon.

Det viktigste du må vite om pensjon

• Din pensjon er tredelt, en del fra folketrygden, en fra arbeidsgiver og en fra egen sparing
• Ny pensjonsreform er mer fleksibel og gir deg flere valgmuligheter
• Fremtidens pensjonister får vesentlig lavere pensjon
• For de aller fleste er det nødvendig å spare selv

Hva man bør gjøre i forhold til pensjon, og pensjonssparing, avhenger av hvor i livet man er. Er man for eksempel mellom 45 og 55 år bør man forholde seg slik :
• Nå begynner pensjonssparing å bli virkelig viktig, og har du enda ikke kommet i gang, bør du snarest gjøre det. Det er også lurt å undersøke hvordan din faktiske pensjon ser ut til å bli. Mange har et ønske om å gå av med pensjon tidlig. Ønsker du dette, bør du se på hvordan dette vil påvirke din totale pensjon i årene fremover. Mange ser at de da må øke sparingen mye for å ha råd til å gå av før.
• Skaff deg en fullstendig oversikt over dine ordninger på jobben. Det er i denne fasen du har mulighet til å tilpasse sparingen din, slik at pensjonstilværelsen blir slik du ønsker.
• Husk å sjekke pensjonen ved et jobbskifte
• Bytter du jobb i dette tidsrommet, er det ekstra viktig å gjøre en grundig vurdering av pensjonsordningene. Kommer du dårligere ut, bør du passe på at du blir kompensert for dette med høyere lønn. Pass da på å justere egen pensjonssparing opp.
• Gå av samtidig?
• Mange par ønsker å bli pensjonister samtidig, selv om man ikke er like gamle. Ønsker dere dette, er det spesielt viktig å se hvordan dette slår ut på økonomien hvis det er aldersforskjell.

Da er det viktig å justere sparingen etter dette.
• Reduser aksjeandelen i sparingen mot pensjonsalder
• Jo nærmere du kommer pensjonsalder, jo viktigere er det å redusere risikoen på pensjonssparingen din. Dette gjelder for din private sparing, men også dersom du har innskuddspensjon gjennom jobben. Se på avtalene dine for å se om du selv må gjøre endringene, eller om dette går automatisk.

Hvordan påvirker deltidsjobbing pensjonen ?
Deltid påvirker din pensjonsopptjening. Veldig mange, spesielt kvinner, jobber deltid i mange år. Det er viktig å være klar over at deltid også påvirker pensjonen når den tid kommer. Etter at pensjonsreformen trådte i kraft teller alle år med pensjonsgivende inntekt like mye. Det betyr at hvert år du har lav inntekt trekker ned for år du har høyere inntekt. Jobber du deltid, bør du spare ekstra til pensjon for å kompensere manglende opptjening i folketrygden. Det kan være lurt at den av dere som jobber fullt, setter av noe til den som jobber deltid.

Omsorg for barn
Dersom du har omsorg for barn under skolealder, får du pensjonsopptjening for det. Opptjeningen baserer seg på 4,5 G. Dersom du har høyere inntekt enn det, er det også den inntekten som er pensjonsgrunnlaget. Hvis du jobber deltid uten omsorg for små barn, får du ikke den samme fordelen.

Selvstendig næringsdrivende
Som selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak er du ikke lovpålagt å spare til pensjon. Skal du være sikret en alderspensjon utover det du vil motta fra folketrygden, er det derfor opp til deg å ordne dette selv. Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en pensjonsordning med gunstige skattefordeler

Til slutt
Noen nyttige tips :
•Finn ut hva slags ordning du har på jobben
•Skaff deg oversikt over din forventede pensjon, ved å bruke pensjonskalkulator. Det finnes blant annet på www.nav.no
•Begynn å spare selv, jo tidligere jo bedre
•Pensjonssparing bør inneholde både renter og aksjer

Back To Top