fbpx
Annonse:
Young Apprentice

Rekordmange får lærlingeplass i Agder

I 2017 fikk hele 20,800 elever læreplass i Agder, noe som er det høyeste antallet som er registrert viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser fortsetter å stige, særlig i offentlig sektor. Vest-Agder har hatt en vekst på 4,21 prosent mens Aust-Agder har hatt en vekst på hele 29,10 prosent i inngåtte lærekontrakter fra 2012 til 2017.

–          Agderfylkene samlet sett har en svært fin utvikling, og øker bra i antall lærekontrakter. Vi ser at privat næringsliv fortsatt har flest læreplasser, men vi ser at offentlig sektor jobber bra og øker sin andel, sier Roy Steffensen (FrP), leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

 

Ikke bare dress

  1. mars går fristen ut for landets 16-åringer for å velge studieretning. De siste fem årene har kommunal sektor fått 32 prosent flere lærlingen. Statlig sektor har hatt en økning på 25 prosent. Til sammenligning har økningen i privat sektor for samme periode vært på 16 prosent, fremgår det av Utdanningsdirektoratets statistikk om fag- og yrkesopplæring. Videre sier Steffensen at i FrP er de opptatt av at vi må utdanne folk til jobb, ikke arbeidsledighet.

–  Vi ser at vi trenger ikke bare folk som går på jobb i dress, vi trenger også flere som går på jobb i kjeledress. Vi vet vi vil trenge mange fagarbeidere i årene som kommer, så jeg håper yrkesfagløftet vi er i gang med og veksten i lærekontrakter bidrar til at mange elever søker seg til yrkesfag, sier han i pressemeldingen.

 

Videre forteller han at Norge vil trenge cirka 100 000 fagarbeidere om 20 år og forteller at i år styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. En del av midlene skal styrke arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter i fylkene, samtidig som regjeringen stiller tydelige krav til offentlig sektor.

–          Vi er derfor i gang med et yrkesfagløft, hvor vi jobber systematisk for å få flere lærebedrifter og flere læreplasser. Norge får flere dyktige fagarbeidere ved at flere lærlinger får muligheten til å ta fagbrevet sitt, sier han.