fbpx
skip to Main Content
Kulturdirektør Stein Tore Sorthe presenteres av Seniors leder Tor Einar Hanisch.

Ble født og oppvokst i blokka

Fakta: Christianssands Byselskab har virket siden 1830

Christianssands Byselskab ble stiftet i 1830, og er således en av de eldste private kulturorganisasjoner i Kristiansand.

1830-årene var preget av fattigdom og arbeidsløshet, og selskabets første mål var å ta seg av forsømte barn, og arbeidet ble lagt an på å skaffe byen en arbeids- og oppdragelsesanstalt. 370 av borgerne gikk med på årlig i to år å yde bidrag til drifen. Senere ble det opprettet 2 barneasyl hvor opptil 60 foreldreløse barn fikk mat, losji og opplæring. Etter hvert overtok det offentlige ansvaret for driften av disse prosjektene, og i 1843 ble vedtektene forandret slik at det ble byen og omegnens forskjønnelse som ble hovedoppgaven for Selskabet. Helt frem til 1938 fungerte Byselskabet som byens parkvesen. I disse årene ble det opparbeidet parker, byens mange alléer ble beplantet, Baneheia ble skogkledd igjen, Ravnedalen gravd ut til en av landets fineste naturparker. Wergelandsparken ved Øvre torv, fontenen på Øvre torv, Egelunden, Duekniben, Odderøya, Gravane og Tresse er alle blitt til etter initiativ fra Byselskabet. Tilsammen er det plantet flere hundre tusen trær, busker og planter i byen av Byselskabet.

Nye vedtekter i 1975 førte Selskabet over på en annen arbeidsoppgave innen byens forskjønnelse, nemlig å «virke for Kristiansand og omegns vel. Selskabet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken og skape forståelse for å ta vare på verdier av kulturell interesse». Ved hjelp av årlige historiske skrifter, har Byselskabet forsøkt å styrke den kulturelle historieforståelse hos byens borgere, Byselskabet har også tatt del i arbeidet med å bevare viktige kulturminner mot overgrep. Byselskabet tok tidlig initiativ til å redde Bragdøya fra forfall, idag er både Thaulows Hus og Saltebuene reddet for fremtiden. Også Bentsens Hus i Kronprinsensgate 59 har vært under bevoktning av Byselskabet. I den senere tid har rivningskåtheten i Kristiansand nesten tatt overhånd. Odderøya, Kasernen, Posebyen og Murbyen har vært under stadig press av «byutviklere» som har hatt liten eller ingen forståelse for vår kulturelle historie.

Dessverre har heller ikke byens politikere den nødvendige innsikt i byens historie, noe som er meget viktig nåt man skal være med å forme fremtiden. Store kulturelle verdier er nå gått tapt eller er i ferd med å gå tapt, Kristiansand trenger derfor et sterkt Byselskap som kan fremme den kulturelle og historiske samvittighet. Det har nærmere 400 medlemmer idag.

– Jeg har studert byens historie de siste 52 år, etter at jeg ble født og vokste opp i blokka på St. Olavs vei.

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe stilte for et 20-talls seniorer på Kongens Senter og fortalte åpent om sin lite akademiske bakgrunn. Han kom inn på mange ting byens eldre er opptatt av nå, deriblant kommunens kulturarbeid og hva som står på fremover.

Fem års virksomhet
UIA Senioruniversitetet (SU) ble etablert 1. januar 2012 med utgangspunkt i Eldreakademiet, som var drevet fra Kongens Senter en ti års tid og trengte en ny giv. SUs misjon er å være et forum for aktive og interesserte over 60, som trekker på foredrag av gode formidlere fra UiA, Kristiansand og Sørlandet. På vårens program, som er ganske representativt, står:
Rusletur i Kirkegaten, med refleksjoner om innvandring før og nå, Høydepunkter fra Kristiansand Garnisons historie, Sunn kost/Middelhavsmat, Donald Trump etter ett år i Det Hvite Hus, Agder – verst i likestillingsklassen? Perspektiver foran Storkommunen Nye Kristiansand, UiAs første 10 år, hva er oppnådd og hva kan vi vente av UiA framover, de økonomiske ulikhetene i verdenssamfunnet, våre enevoldskonger.

Storkommunen
Like før påskeferien var temaet «Kulturperspektiver foran Storkommunen Nye Kristiansand». Dette emnet ble spenstig håndtert av kulturdirektør Stein Tore Sorthe.
– Status i dag er at Kristiansand ligger godt an i Telemarkforsknings rangering av storkommunene, og at utviklingen er lovende også når Søgne og Songdalen kommer med. Aspirasjonen er større profesjonalitet og høyere kvalitet.

I et Sørlandsperspektiv er Kristiansand til de grader landsdelens kulturhovedstad, på topp i scenekunst og godt plassert i konserttilbud, med Kilden i front i «den store kulturpolitikken».
Det var interessant at han gikk tilbake til Storbymeldingen fra 2002/2003, da Erna Solberg var kommunalminister, og hevdet at dagens politikere ennå ikke har tatt fullt inn over seg storbyenes rolle. Med kommunesammen­slåingene vil Nye Kristiansand vesntelig rangere som nr 5 av disse. Oslos dominans i forventet prioritet vekker imidlertid bekymring i andre storbyer, som Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand er på linje med de andre storbyene i kultursatsing, er nr 14 i dag i satsing målt per innbygger, (flere små som Røros t.eks. er på topp), Søgne er angert som nr 290 og Songdalen nr 405. Disse vil ventelig ha mye å vinne på kultursektoren ved å bli med i Nye Kristiansand, og benytter seg alt i dag i høy grad av byens kulturtilbud.

Kulturell grunnmur
Det var spesielt oppløftende i foredraget at Stein Tore Sorthe så sterkt fremhevet verdien av det han kalte «Den kulturelle grunnmuren»: Kulturskolen, Musikkorpsene, Frivillige organisasjoner, lokale kulturarenaer, bibliotekene med deres radikalt utvidede tilgjengelighet og som foredragsarenaer, fritidsklubbene, kirkene med deres mangfoldige kulturrelaterte arrangementer. Alt dette vil være identitetsskapende også for storbyen. Især i dette perspektiver er Storbyen Nye Kristiansand interessant. Sorthe fremhevet Kulturutredningen 2014, Enger-utvalgets innstilling, som spesielt viktig som bidragsyter til tenkningen omkring om den kulturelle infrastrukturen. Kultur og nærmiljø blir ventelig en viktig sektor i organiseringen av Storkommunene Nye Kristiansand. Når det gjaldt prosjektet kunstsiloen var han lite involvert, den ble håndtert av «den store politikken». Møtet torsdag ga derfor ikke anledning til forventet kunstsilo-debatt.

Byselskabet kommer
Senioruniversitetets leder, Thor Einar Hanisch, aktualiserte imidlertid at Trafostasjonen ved Bjørndalssletta for all del måtte bevares. Dette med utgangspunkt i elektrisitetsutviklingens enorme betydning for byen helt fra ordfører Einar Jørgensens ­initiativer i 1914 for denne sektoren, til leder av Byselskabet, Guri Paulsens, viktige foredrag om temaet under selskabets årsmøte i bystyresalen 20. mars.

20 var til stede før påskehøytiden. På Kongens senter satt 20 seniorer og hørte foredraget fra kulturdirektør Stein Tore Sorthe.
Back To Top