fbpx
skip to Main Content
Noen av de 20 elevene på Kvadraturens IT-avdeling viste overfor hverandre hva de er gode til.

Med smarttelefon og VR-briller

Unge møter unge i inkluderingsprosjekt

På kvadraturen videregående skole trives også elever med ulike former for funksjonsnedsettelse.

Viktig læring
– Det er viktig å være der det skjer med elevene, konstaterer Beate Fjellestad ettertenksomt.
Hun er en av lærerne for psykisk utviklingshemmede på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand. Sørlandsavisen tok turen dit for å se nærmere på elevenes dyktighet innen smarttelefon med «de rette apper» og deres kvalifikasjoner innen VR-briller. Og jovisst var dette noe de kunne.
– Dette er et kjempespennende prosjekt. Vi har hatt de to år tidligere, og vi gleder oss over deres dyktighet, fortsetter Fjellestad.
Da Sørlandsavisen var innom klassen og deres presentasjon av prosjektene sine. Noen kjørte buss av merket Scania i Tyskland. Et 20-talls elever satt rundt og konsentrerte seg i grupper, før de hadde felles fremvisning for både andre elever og lærere.

Erfrane lærere
Flere av lærerne har lang erfaring med denne gruppen. Anette Kühn (født Thorsen), vokste opp i Høvåg – men har jobbet på Kvadraturen videregående skole i 16 år. Hun er fagarbeider innen barne- og ungdomsarbeid, og trives godt her. Hun har tidligere arbeidet som frisør.

Thomassen leder
Blant de Anette hadde som lærere på Høvåg skole, var Kjell Vidar Thomassen som nå leder IKT-gruppa på Kvadraturen ­videregående skole.
– Vi har startet et VR-prosjekt sammen med IKT-service. Det gjenstår to torsdager før påske der vi tenker å oppleve videre
sammen. Samtidig med at de reiser og/eller opplever noe de er interessert i skal elevene lage en «Bok» i Book Creator på iPad av hva de har gjort og opplevd. Denne kan vises siste torsdag om vi rekker det, foprteller han. Sammen med de øvrige lærerne i IKT-gruppa satte han stor pris på at Sørlandsavisen kom og opplevde prosjektsamarbeidet sammen med dem.

Bakgrunn
VR står for Virtual Reality (virtuell virkelighet) og med disse brillene får du en 3D-opplevelse brukt sammen med en egnet smarttelefon. De skaper en følelse av å faktisk være der noe spennende skjer. Sånne briller kommer i forskjellige farger, former og prisklasser. Ulike produsenter tilbyr ulike løsninger, men jeg tror at våre elever ikke trenger det beste produktet, men det enkleste. En annen ting de må ha med seg er egen smarttelefon. Dette har vist seg å være et problem for våre elever, siden en del av dem har overtatt eldre mobiler. Vi har måttet låne våre til de som har trengt det.

– Vi ønsker at våre elever skal få en opplevelse av å reise eller oppleve noe som kan gi dem nær virkelige erfaringer. Det beste ville vært å reise eller gjøre, men det koster både tid og penger. Ved å bruke VR-briller kan vi reise og utføre aktiviteter i klasserommet.

Vi kan ta dem med på virtuelle turer til Australia, Storbritannia, Sør Afrika, amerikanske universiteter eller andre steder. De får oppleve alt på en helt ny måte. De kan sitte blant løver, komme til toppen av Mount Everest, kjøre berg og dal-bane, bilcross, snøscooter og mye mer, forteller Thomassen. – En annen mulighet er ulike apper som viser historiske hendelser. Elevene får innblikk i det som skjedde på en mer realistisk måte. De kommer til å leke med bilder, lyd og være i stand til å få en bedre opplevelse av det som skjedde. Aktuelle apper er Google Expeditions og Wonder 360.

Læringsmål
Visuell støtte i 3D kan gi en bredere forståelse og opplevelse av tema og konsepter.
– VR kan gi sterkere erfaringer og inntrykk av lærestoff. Det gir mulighet for å lære gjennom å være til stede og erfare – i en virtuell virkelighet. Det kan for noen gjøre det lettere å lære og huske, til forskjell fra å se på bilder i en bok og lese tekst. Det finnes mange muligheter for begrepslæring og språkstimulering.

VR kan være en stor motivasjonsfaktor – teknologi fenger mange. VR skaper variasjon i undervisningen, tilpasset ulike læringsstiler. VR kan benyttes av alle (som kan se). Dette gir muligheter for inkludering og tilrettelegging for å skape felles opplevelser, uavhengig av andre funksjonshemninger eller lærevansker. Mennesker som har begrenset bevegelighet grunnet sykdom eller funksjonshemninger kan «reise» til steder som ellers er utilgjengelige for dem. Gjennom VR kan en øve på kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

FORNØYDE LÆRERE: Hilde Olsen Myklabd, Solfrid Lie, Kjell Vidar Thomassen, Anne Grethe Norheim og Eva Merethe Hornnes.
Back To Top