fbpx
skip to Main Content
DNT-Edru Livsstils venner lager poser med mat fredag formiddag. Her ser vi fra venstre Jarle Halvorsen, Sissel Martinsen, Anne Gerd Væting Sunde og Linda Martinsen.

Slåsskamp om maten på Totalen

Godt voksne utenlandske damer slåss for gratis matposer ved Totalen i Festningsgata.

– Når jeg ser slikt, lurer jeg på om det er noen vits i å fortsette, sier en fortvilet Anne Gerd som i flere år har gledet hundrevis med matposer. Nå er hun iferd med å gi opp.

Nye tider
DNT-Edru Livsstil har begynt å dele ut poser med mat hver fredag mellom klokka 15 og 16.
Tidligere var det slik at utdeling av matposer var en del av ­fredagsmøtet som de kaller God helgestart. Nå har DNT-Edru Livsstil utdeling av matposer til interesserte fredag ettermiddag. På kveldsmøtet kommer andre mennesker.

Kamp for mat
Ved Totalen i Festningsgata opplever man noe man aldri trodde skulle være mulig i dagens Kristiansand. Voksne mennesker slåss for å få poser med mest mat oppi.

Da det sist var utdeling av mat, lød det klokkeklart fra Anne Gerd Væting Sunde:
– Er dere klar over at hele byen hater dere når dere slåss om maten på denne måten?

Grunnen til at hun stilte dem dette spørsmålet, var først og fremst negative tilbakemeldinger fra naboer på andre sida av gata som hadde opplevd deres kampglød og mativer uken før. 38 av de 40 som stod i kø for å få med seg en pose med mat var innvandrere, bare to var nordmenn.

Posene lages til at kvinner som kan kalles «Kristiansands ukjente helter». De legger ned mye arbeid som mange drar nytte av.

– Det var litt hyggelig at en av de to nordmennene som fikk en pose med mat, takket oss for denne. De andre bare grabbet posen til seg og forsvant.

Ingen nød
– Tror dere at det er menneskelig nød blant kristiansanderne som gjør at de står i kø for å få en gratis pose med mat?
– Det tror jeg ikke. De kommer bare og tar en pose fordi den er gratis. De hadde nok ikke betalt oss for den, sier Anne Gerd.

I tillegg til møtet fredag kveld, avholder DNT-Edru livsstil også hobbyklubbmøter tirsdag kveld. På disse kommer i overkant av 10 interesserte kristiansandere

1000 medlemmer?
I forbindelse med at DNT-Edru livsstil har fått en ny ansatt pådriver, har de satt seg mål om å bli 1000 medlemmer innen 2019.
Til nå har de passert 140 ­medlemmer i Kristiansand.
– Forhåpentlig kommer enda flere etter hvert, når enkelt­personer ser hvor mye vi har på gang. Når fotball-VM skal arrangeres i Russland, skal vi se kampene på storskjerm her i Totalens lokaler. Dette blir et gratis arrangement. Fotball skal være i fokus, ikke alkoholen, sier Daniel Haraldson Nilsen.

Den 27 år gamle mandalitten har også planer om å arrangere dataparty eller lan-kvelder, for å aktivisere flere ungdommer.
– Jeg er veldig glad for innspill som vi har fått av våre nye medlemmer. Vi må selvfølgelig ta vare på våre gamle medlemmer, men samtidig legge til rette for de nye. Det finnes nemlig mange som opplever drikkepress blant unge i Kristiansand. Noen menigheter her i byen er veldig avholdende, mens det i andre er mer vanlig å bruke alkohol. Statistikken viser at ungdom generelt drikker mindre, men det gjelder ikke kristen ungdom. Hos dem øker alkoholforbruket.

Historisk
Den offisielle stiftelsesdagen til DNT-Edru Livsstil er 29.12.1859 da 120 menn, kvinner og barn var til stede hos Asbjørn Kloster i Stavanger. Kvekaren og privatskulelæraren Asbjørn Kloster var da 36 år gammel. Han hadde henta idéen frå England, Irland og USA der totalavholdsabeidet alt var i gang. Stavanger yngre Afholdenhedsforening starta opp med 30 medlemer og Asbjørn Kloster var første formann. I 1875 var DNT-Edru livsstil en landsomfatende organisasjon, Det Norske Totalafholdsselkab, og Kloster ledet fra starten av. Det ble opprettet kontor i Oslo, og medlemsbladet Menneskevennen kom ut.

Organisasjonen hadde sitt toppår i 1913 med 139.500 medlemer, 1.433 lokallag og 29 fylke. Ingen andre norske frivillige organisasjonar kunne true DNT-Edru Livsstil sin førsteplass når det gjeld omfang i Sven Aarrestad si formannstid.

Gjennom Avholdsfolkets Landsnevnd (frå\a 1895) vedtok organisasjonsleiarane å opptre som eget parti ved Stortingsvalet, og de laget eget valgprogram for det nye «Avholdspartiet». Sven Aarrestad vart vald til den første formann i Landsnemnda og Avholdspartiet.

Eit eige avholdsparti på Stortinget har vi ikkje i dag, men organisasjonen har ikkje mist trua på at det nyttar å påverke ungdom, politiske personar og parti og folk flest med kunnskapsbaserte informasjonar. I våre dagar er informasjon og kommunikasjon via digitale hjelpemidlar meir i bruk enn gamle dagars former for samfunnspåverknad

På landsmøtet i Kristiansand i 2015 blei namnet til organisasjonen endra fra Det Norske Totalavholdsselskap til DNT-Edru Livsstil.

Back To Top