fbpx
skip to Main Content
Nora Rosenberg Grobæk fra Innovasjon Norge mener Agder har mer å by på enn det vi kjenner til. Nå skal hun markedsføre Agder som en enda mer attraktiv region for utenlandske investorer som ønsker å etablere seg her.

Byr på Agder

Nå skal Agder trekke til seg ­internasjonale investorer som kan være med på å utvikle regionen og gjøre landsdelen enda mer attraktiv både på ­arbeidsmarkedet og for innovative prosjekter.

– Vi må bli bedre på å vise hvor attraktive vi er, sier Nora Rosenberg Grobæk i Innovasjon Norge. Nå skal Agder vise hva vi har av både kompetanse og rimelig strøm for å skaffe internasjonale investorer – og som følge av dette, potensielt spennende arbeidsplasser til regionen.

Invest in Agder
Prosjektet som er initiert av begge fylkeskommunene har prosjektnavnet Invest In Agder. Regionen har som mål å få enda flere til å etablere spennende næringsdrift her. Dette vil styrke Agder. Ikke en gang alle egder vet hvilke skatter som skjuler seg her.

– Vi må jobbe mer markedsrettet. Mer målrettet mot de kundene som vil ta bruk av det Agder har å tilby. Med både rimelig fornybar energi og høy kompetanse, sier Nora Rosenberg Grobæk

– Derfor må vi øke fokuset på å fortelle hvor attraktive vi er. Vi er attraktive for utenlandske investorer, tilføyer hun. Invest in Agder er sterkt koblet til Invest in Norway – som er Innovasjon Norges prosjekt for hele landet for å styrke merkevaren Norge, og gjøre Norge som helhet mer attraktiv for utenlandske investorer.

Lavt i terrenget
Agder er en innholdsrik region som både har universitet, store utenlandske bedrifter som Elkem og Alcoa, energibedrifter, forskningsmiljø og spennende robotteknologi. Ingen andre regioner i landet har dette fortrinnet med et så stort internasjonalt fotavtrykk, sammen med rimelig fornybar energi, og som ligger så strategisk til geografisk.
Agder vil sitte på halvparten av Norges kraftoverskudd i 2020.
Vi gjør oss attraktive ved at vi gjør kjent for verden hva vi har, på en strategisk måte. Den grønne skiftet og digitaliseringen kobles sammen, sier Rosenberg Grobæk.

– Dette er den nye oljen?
– Noen vil si det, ja, bekrefter hun. Men legger til at det å tenke sirkulært med både ny og gammel industri, vil være styrkende for Norge i sin helhet og bidra til en mer variert portefølje av potensielle etableringer.

Flere arbeidsplasser
Målet med prosjektet er at utenlandske bedrifter etablerer seg i regionen, og på den måten skaper flere arbeidsplasser.
– I tillegg til å tiltrekke oss nye investeringer, er det også viktig at vi samarbeider og kan være til hjelp for de internasjonale bedriftene som allerede er her. Dette vil skape vekst for regionen, sier Rosenberg Grobæk, som presiserer at det er viktig å stå samlet som ett Agder for å være enda bedre styrket i konkurransen om de utenlandske aktørene. Det er også viktig å samle seg rundt den nye profilen for merkevaren Norge. Få i verden vet hva Agder er.

Gode støttespillere
Nora Rosenberg Grobæk er eneste ansatte i prosjektet så langt, men er tilknyttet en ressursgruppe bestående av prosjektleder for den kommende fylkeskommunen Agder, Tine Sundtoft, Unni Farestveit i Agder Energi, Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE, Gunnar Kulia fra Eyde-klyngen, Kristin Wallevik fra UiA, Sveinung Hofstad fra Innovasjon Norge, og leder av Invest in Norway, Finn Kristian Aamodt.
– Disse er gode støttespillere som jeg håper sammen kan skape synergier for regionen og øke kjennskapen til Agder og Norge, sier Rosenberg Grobæk.

Back To Top