fbpx
Annonse:
MELLOMMANNEN: Bjørn Erik Aastveit Ved Connect Sørlandet Kobler Gründere Med Potensielle Investorer. Han Har Råd Til Hvordan Du Bør Gå Frem Som Fersk Gründer.
MELLOMMANNEN: Bjørn Erik Aastveit ved Connect Sørlandet kobler gründere med potensielle investorer. Han har råd til hvordan du bør gå frem som fersk gründer.

Slik skaffer du deg investor

For mange oppstartsbedrifter kan en investor ha betydning for overlevelse. Vi har undersøkt hva som skal til for å skaffe seg en.

Til forskjell fra en sponsor, vil en investor forvente prosenter av det du tjener, og gjerne også eierskap i foretaket ditt og forretningsideen din. Dermed er det trygt å si at en investoravtale er et større inngrep og mer langvarig enn en sponsoravtale. Selv om det kan virke skummelt å dele sitt livsverk, bidrar ikke investor bare med frisk kapital, men også med kunnskap og erfaring som du gjerne mangler i teamet ditt.

Forretningsplanen
Før du tar kontakt med en investor bør du kunne argumentere for hvorfor og hvordan forretningsideen din kan bli lønnsom. Derfor trenger du å lage en forretningsplan. Den kan ta uker og måneder å utforme fordi den er ment å besvare alle spørsmål investor kan finne på å stille og fordi den skal være til hjelp for deg i utviklingsprosessen – som en manual for deg selv. Det er nemlig mange detaljer som kan gå i glemmeboken underveis.

Snakk med flere
Connect Sørlandet er en non-profit organisasjon i Kristiansand, tilkoblet det nasjonale initiativet Connect Norge, som kobler idéskapere og gründere med potensielle investorer. Daglig leder ved kristiansandkontoret, Bjørn Erik Aastveit anbefaler generelt gründere å snakke med flest mulig for å få gode råd og vink.

Kort presentasjon
Hjelp til å etablere et selskap gis mest typisk av EVA-senteret eller en regnskapsfører. Innovasjon Norge er det å lurt å snakke med tidligst mulig. De arrangerer egne kurs fra idé til marked hvor en får en god orientering om hva som er lurt og om hvilke støtteordninger de kan tilby. Connect Norge tilbyr blant annet å teste ut forretningsplanen mot et panel av næringslivsledere samt at utvalgte gründere får anledning til å presentere seg for investor.
I første omgang, er det en kort presentasjon som må til.

– Investor vil ofte i første omgang ha en kort pitch om idéen, markedet, potensialet, risiko, status og kapitalbehov, forteller Aastveit.

Vær tydelig
Men investorer er ofte vanskelig å finne og få i møte. Heldigvis har Connect gode kontakter.

– På Sørlandet har vi 42 investorer som er medlem. Vi arrangerer møter regelmessig hvor utvalgte gründere får presentere seg. Det viktigste er at man er tydelig på hva man vil skape og at man viser engasjement og vilje til å jobbe for å få det til, mener Bjørn Erik.

Man må uansett være forberedt på å gi fra seg eierandeler, i følge mellommannen:

– Hvis noen av våre investorer går inn med kapital, er det vanlig at de får 20-40% eierskap samt at de går inn i styret. Dette avhenger av beløp og størrelse, samt verdi på selskapet, men investor ønsker normalt at gründer eier mer enn 50% i starten.

Ikke bare én investor
Den ryddigste og mest brukte og foretrukne modellen er et AS. Her er det et kjent og oversiktlig regelverk som heter aksjeloven, noe investor er kjent med fra tidligere. Ofte er det fornuftig å ha med seg flere investorer.

– Gjennom vårt system er det mest vanlig at 2-5 personer investerer sammen. Vi kaller våre investorer for forretningsengler, da de også normalt skal engasjere seg litt i selskapet f.eks. gjennom styrearbeid. Har en flere investorer med forskjellig kompetanse og nettverk, kan dette være en stor styrke for gründer, presiserer han.

Elevator-pitch
I mellomtiden kan du finpusse på elevator-pitchen – den du tyr til når den potensielle investoren har begrenset med tid til å prate med deg, for eksempel i en heis.

– Den er egentlig veldig viktig. Mange gründere hevder at akkurat deres idé er så kompleks at den ikke kan forklares på to minutter. Da har gründer en utfordring. Man må kunne fange interessen og forklare hovedprinsippet i løpet av et par minutter for ikke å miste interessen. Dette må gründeren øve på. Så kan man heller gå mer i detalj hvis investor blir interessert