fbpx
skip to Main Content
BELØNNES MED PRIS: Her overrekker adm.dir i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen, Sørlandets Energipris til direktør for Operational Excellence, Kai Johansen og økonomidirektør Jørn Jacobsen i Glencore Nikkelverk.

Vant Sørlandets energipris

Raffineringsverket i Kolsdalen, Glencore Nikkelverk, er kåret til den beste på Sørlandet innen smart energibruk.

Basert på nominasjoner fra fagfolk i ulike bransjer har en fagjury fra LOS Energy kommet frem til at Glencore Nikkelverk er blant de beste på Sørlandet innen smart energibruk. Treforedlingsbedriften Huntonit AS, iskremprodusenten Hennig-Olsen og betongelementprodusenten Contiga ble utkonkurrert i finalen av Sørlandets energipris.

– Det er mange som er dyktige på energieffektivisering på Sørlandet, så det å vinne Sørlandets Energipris er ekstra gjevt for oss. Anerkjennelsen er motiverende for det videre arbeidet med smart energibruk og inspirerer til å sette enda høyere mål for fremtiden, forsikrer direktør Kai Johansen.

Skryter av ansatte
Glencore Nikkelverk ble grunnlagt i 1910 og er en av de største industriarbeidsplassene i landsdelen. De har satset på energieffektivisering siden 2013. Johansen trekker frem de omlag 500 ansatte som den motiverende faktoren for at Glencore Nikkelverk har lykkes.
– Vi har et kompetent og engasjert energiteam som bidrar til å identifisere og gjennomføre avdelingenes energitiltak og til videreutvikling av vårt energiledelsessystem. Det er de ansatte ute i felten som har førstehåndskjennskap til hvor vi sløser mest energi, så det er viktig at de har eierskap til dette.
Det er summen av alle små forbedringer som til slutt utgjør en vesentlig forskjell. På bare litt over fire år har vi redusert energiforbruket betydelig. Samtidig har vi forbedret både produktkvaliteten og stabiliteten i prosessene våre, påstår Johansen.
Prisen ble delt ut for fjerde gang under LOS Energy Day 18. april i Fevik. Blant tidligere vinnere av Sørlandets energipris er Kristiansand kommune, Eramet Norway Kvinesdal og ASKO Agder.

Reduserte energiforbruket
Sørlandets energipris tildeles en virksomhet som er blant de beste på Sørlandet innen energieffektivisering og energiledelse. I fagjuryens begrunnelse er det lagt vekt på at bedriften har jobbet systematisk med dette over flere år og oppnådd vesentlige energibesparelser samtidig som de har skapt gode ambassadører blant de ansatte.

– Glencore Nikkelverk er en ærverdig bedrift som bygger på over hundre år gamle tradisjoner på Sørlandet men som har lykkes med å utvikle en konkurransedyktig virksomhet i et krevende internasjonalt marked. Raffineringsverket har over flere år satset systematisk på grønn og bærekraftig verdiskapning og implementert flere tiltak for å redusere sitt energiforbruk. Ledelsen har hele veien vært dyktig til å skape internt engasjement og forståelse for at det er viktig å jobbe med energieffektivitet og energiledelse blant de ansatte. Dette er en viktig forutsetning for at de har lykkes i sin satsing og at de har gode resultater å vise til. Glencore Nikkelverk er en verdig vinner av Sørlandets Energipris, proklamerte administrerende direktør i LOS Energy og juryformann, Atle Knudsen fra talerstolen.

Back To Top