fbpx
skip to Main Content
depressed girl sitting on bench in the park

Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare

Studenthelseundersøkelsen fra 2014 viser at ca. 19% av studentene har psykiske utfordringer. SiA Helse arrangerer derfor kurs i hvordan håndtere selvmordstanker hos de utsatte.

Studentsamskipnaden i Agder, mer presist SiA Helse, arrangerer den 14. og 15. mai kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Da skal deltakerene bli trent i å fange opp mennesker som har det vanskelig og som kan være i selvmordsfare, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig, lære å iverksette en «overlevelsesplan» med selvmordskandidaten, og bruke lokale ressurser i krisehjelp. Kurset vil bli holdt i Kristiansand.

 

Vanskelig samtaletema

SiA Helse har et samtaletilbud til studenter. Noen av dem har utfordringer som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. I tillegg er det mange som har opplevd selvmord i nær familie eller blant venner. SiA Helse håper at kurset vil gjøre det lettere for studenter å ta opp spørsmål som er vanskelige å snakke om.

 

  • Vi vet at slike utfordringer gjør studenttilværelsen vanskelig. I tillegg er spesielt det første året en sårbar overgangsfase i unge menneskers liv. På landsbasis er det 500-600 selvmord årlig og det antas at det er ca. 10 ganger flere selvmordsforsøk og store mø Til sammenligning er det ca. 200 som dør i trafikken, sier psykoterapeut og sexologisk rådgiver, Trine-Lise Buestad.

 

Studentene blir tryggere

Kurset ble avholdt for første gang i januar, med 36 deltakere. Kurset denne måneden er dessverre fulltallig, men for studenter som kunne tenke seg å delta, vil det bli nye muligheter til høsten.

 

  • Vi fikk positive tilbakemeldinger fra studentene som tok kurset forrige gang. De føler seg bedre egnet til å legge merke til medmennesker som har det vanskelig og tryggere på å ta opp samtaleemnet, informerer Buestad.

 

Over to dager

Kurset, som arrangeres i samarbeid med VIVAT Selvmordsforebygging, går over to dager og gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Mye av arbeidet vil foregå i små grupper. Foruten Buestad består kursholderne av Eli Stålesen, Geir Olav Lysstad og Hellen Saga, alle fra SiA Helse.

Back To Top