fbpx
Annonse:
Accounting.

Unngå de største regnskapsflausene

Fakta:

Artikkelen er basert på et foredrag utført av autorisert regnskapsfører Nina Rødøy (bildet) ved Regnskapsavdelingen AS i Kristiansand.

Frist for å levere næringsoppgave nærmer seg. Er du usikker på reglene for moms og fradrag, har vi en liten guide til deg her hvor vi går gjennom det viktigste du må huske på.

Frist for å levere næringsoppgave er 31. mai. Rekker du ikke fristen, risikerer du bøter. Ved å benytte deg av en regnskapsfører til regnskap og rapportering, vil du spare tid og mest sannsynlig også penger. I alle fall vil det være lettere å sove om natten, og du får frigjort tid til å tjene penger på det viset du kjenner best. Dersom du velger å gjøre det selv, bør du se til at du har alt på det rene. Benytt gjerne denne artikkelen som sjekkliste.

 

Husk momsen

Neste frist for rapportering av mva er 10. juni. Det er den 10. hver partallsmåned untatt august. Momsfristen for tredje termin er 31. august. Den skal betales samme dag som den rapporteres. Derfor har vi sagt at fristen for å levere bilag til regnskapsfører er 20 dager før momsfristen. Monsen skal bokføres etter fakturadato, ikke etter når de er betalt.

 

Viktige bilag

De viktigste bilagene er bankkontoutskriftene. Alle transaksjonene skal det være bilag til.

 

Gyldige bilag

Regninger skal være stilet til firmaet. Den skal være utstyrt med et fakturanummer og et fakturanummer, og momsen skal være spesifisert. Purringer og inkassovarsler er ikke gyldige bilag. Dersom opprinnelig faktura mangler, må du kontakte dem som har fakturert deg og be om å få tilsendt opprinnelig faktura.
Bankkontoutskriften er det viktigste bilaget og det skal være bilag til alle transaksjonene. Enkeltmannsforetaket er ikke forpliktet til å ha bedriftskonto, men det er likevel lurt å ha det, for da kan regnskapsfører enkelt avdekke om det har gått kostnader ut av bedriftskontoen som det mangler bilag på. Ingen bilag, ingen fradrag.

 

Fradragsregler for bespisning

Vi skiller mellom representasjon, overtidsmat og reise. Ved representasjon er det ikke tillatt med brennevin, men det er med øl og vin. Utgiftene på alkohol skal ikke overstige 468kr for at det skal være fradragsberettiget. Pass derfor på å få regningen før beløpet overstiger 468kr pr person. Dersom beløpet overstiges vil ingenting av det være fradragsberettiget. Navnet på de medvirkende samt formålet med representasjonen skal påføres bilaget og alle medvirkende skal være enten kolleger eller forretningsforbindelser. Det er kun fradragsberettiget dersom representasjonen er gjennomført i embeds medfør. Det er tillatt med bespisning med flere grupper samme dag, så lenge det er med forskjellige personer.

 

Overtidsmat

Ved overtidsmat skal du i alminnelighet være borte fra hjemmet i mer enn 12 timer. Bilaget skal merkes med overtidsmat og hvem som har spist.

 

Reise

Reisekostnader kan dekkes av oppdragsgiver. Bilaget skal merkes med deltakerens navn og formål med reisen. I tilfeller hvor reisen utgjør flere bilag, holder det å notere på ett av bilagene. Dersom du driver et enketlpersonsforetak kan du ikke benytte deg av statens satser. Betalte reiser gjort privat, er skattepliktige.

Når ansatte er på reise i forbindelse med yrket og skal få godtgjort utgifter til reisen på grunnlag av standardiserte satser, for eksempel bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse eller nattillegg, skal kostnadene være dokumentert med en reiseregning. Det er ikke noe i veien for at flere reiser samles på en og samme reiseregning, så lenge tidspunktet for, formålet med og kostnadene vedrørende den enkelte reise spesifiseres.

Dersom du driver et enkeltmannsforetak kan du ikke benytte deg av statens satser, da er det kun kost dekket etter regning. Ved kost dekket etter regning er det ikke et krav om å skrive reiseregning, men kostnadene skal likevel dokumenteres med hvem utgiftene omfatter, formål med reise, og hviket arrangement arbeidstaker har deltatt på.

 

Dokumentering

Har man et moderne regnskapssystem som f.eks. Trippletex, vil det eksistere et kommentarfelt hvor du kan skrive hva utleggene er til, og det vil også finnes en mulighet for å signere for dette.