fbpx
skip to Main Content
HINDRER SELVMORD: Minos er et lite selskap i Kristiansand som nylig utviklet en programvare som skal gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og unge som sliter. F.v.; Malin Bjørnsen, Mona Krahl og Elise Thu Johansen

Kan redde liv

Oppfinnelsen til Mona Krahl gjør det lettere å fange opp barn og unge som sliter.

Minos er en gresk-mytisk konge men også klengenavnet til Monas lillesøster. Det er også navnet på hennes virksomhet som jobber for å forebygge selvmord og bedre barn og unges psykiske helse. Minos´ hovedprosjekt er en elektronisk samhandlingsløsning kalt OKEI. Dette er en skytjeneste som skal gjøre det lettere for ansatte i offentlig sektor som er bekymret for barn, å registrere en bekymringsmelding på en standardisert måte. Underveis i registreringen får de råd om hvilke tegn de skal se etter og hvordan de kan kartlegge problemområdene.

– OKEI står for å oppdage, kartlegge, etablere tiltak og iverksette, forteller innehaver Mona Krahl.

Ingen mangel
På spørsmål om hvorfor det er så viktig med en samhandlingsløsning, svarer gründeren:
– Å samhandle kan være komplisert i praksis mellom forskjellige profesjoner, når man har ulike språk og varierende kompetanse innenfor de ulike feltene.

Flere funksjoner
Hun påpeker at det er ingen som mangler systemer, og hver kommune har sitt eget.

– Det som er spesielt med OKEI er at man kan bruke det uansett hvor man jobber fordi det er skybasert. Det er et beslutningsstøttesystem som forteller brukeren hvordan en skal forholde seg ved tegn til bekymringsverdige saker som gjelder barn og unge, og som gir en oversikt over hvem som gjør hva i kommunen. Det brukes også av noen som et varslingssystem fordi alvorlighetsgraden i en sak kan eskalere dersom den blir glemt og ikke håndtert riktig og fort nok. OKEI sender ut en påminnelse via epost etter 48 timer dersom en sak ikke er fulgt opp, informerer Krahl.

Problemet med dagens løsninger, skal vi tro den daglige lederen, er at mye av det er basert på pdf-filer, som er i omløp.
– Alle eksisterende tiltakskort i kommunen kan legges inn i vårt system, forklarer oppfinneren.

Personavhengig
Problemene med eldre registrerings- og samhandlingsmetoder er, i følge Mona Krahl, at de er personavhengige og at dokumenteringen ofte er mangelfull.

– Hva skjer dersom en person som er ansvarlig for å følge opp bekymringsmeldinger om omsorgssvikt, ikke er på jobb? Da skjer det kanskje ingenting, fordi informasjonsstrømmen stopper der. I OKEI blir alt loggført slik at involverte ledd må forholde seg til saken, bedyrer kvinnen bak programmet.

Ønsker å hindre flere tragedier
Til nå har kommunene Arendal og Bærum tatt i bruk tjenesten som adresserer tema som mobbing, omsorgssvikt og radikalisering.
Det var når Monas søster tok sitt eget liv for 15 år siden at hun begynte å tenke på hvordan hun kan hjelpe andre som er i samme situasjon.
– Jeg visste jo ikke den gang at jeg kom til å finne opp dette systemet, men det begynte allerede da med sosialt arbeid. Dette fokuset påvirket nok valgene jeg tok senere om å etablere MINOS i 2012, røper hun.

Mange involverte
Krahl presiserer at hun ikke har gjort så mye annet enn å la folk fortelle hva de trenger, og berømmer de gode fagfolkenes innsats. Politi, barnevern, leger, lærere, assistenter og SFO-ledere har alle fått bidra til hvordan systemet virker og brukergrensesnittet ser ut. Ansatte i blant andre Søgne og Kristiansand kommune har medvirket til sluttresultatet. Prototypen var ferdig i 2014. Den 1. mars i år ble systemet lansert og tatt i bruk.

Ferd Sosiale Entreprenører er et datterselskap av Ferd Invest som måler sosial effekt og investerer i oppstartsselskapets videre drift.

– Vi ønsker å overlate mindre til tilfeldighetene og bidra til at nødvendige tiltak blir iverksatt raskere. Jo tidligere man kan motvirke stigmatisering og sosial ekskludering, jo bedre er det.

Back To Top