fbpx
skip to Main Content
Charlotte Margrethe Stordal Nilsen driver «Prosjekt Lille# Skaugum i Songdalen kommune.

Gården for de positive opplevelsene

Inn på tunet-gårdene er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene gir mestring, utvikling og trivsel til mennesker som sliter med å mestre hverdagen. Aktivitetene er knyttet til gården, livet og arbeidet der.

– Vi ønsker å tilby rehabilitering og avlastning til mennesker som har problemer med å mestre hverdagen, eller bare det å komme seg ut i arbeidstrening, forteller Charlotte Margrethe Stordal Nilsen som er daglig leder av driften «Prosjekt lille Skaugum» i Songdalen kommune

 

Gården «Lille Skaugum» holder til i Sondalen kommune. Hit kommer mange mennesker som sliter med å mestre hverdagen.

Trening i gårdsdrift
Gården med fire hester, to hunder og katter skreddersyr opplegg for hver enkelt bruker. Arbeidsoppgaver og aktiviteter varierer med årstidene. Foruten det nødvendige arbeidet med dyrene, er det aktiviteter inne som matlaging og baking. Dette er en ressursgård for opplærling, omsorg, arbeidstrening, rehabilitering og avlastning. Brukerne lærer hvordan landbruk og kontakt med dyr gir mestring i hverdagen.

 

– Vi har et dagtilbud som består av to felles måltider. Vi tilbyr en hjemmekoselig gård hvor samspillet mellom mennesker og dyr står i fokus, sier Charlotte Margrethe.

Mestring
Charlotte Margrethe forteller at målsetningen er å gi livskvalitet, motivasjon og mestring. IPT tar i mot barn og unge som sliter i skolen, barn via Barnevernet, PPT- tjenesten, mennesker med psykiske problemer, rusproblemer og fra kriminalomsorgen i frihet. Siden oppstarten i 2015 har det vært mange som har hatt opphold på det mangfoldige gårdsbruket med dyr og aktiviteter. Det er viktig for brukere med komplekse og sammensatte behov.
– Mennesker med diverse utfordringer merker det er godt å være her, bedyrer Charlotte Margrethe. Her er en vidunderlig ro og en god atmosfære hvor barn og voksne kan ri på hester og være med i det daglige stellet av dyrene.

Landsomfattende tilbud
IPT har over fire hundre gårdsbruk fordelt utover det ganske land. De viktigste tjenesteområdene er oppvekst og opplæring, allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid med arbeid, arbeidstrening og rehabilitering, helse og omsorg, rus, funksjonshemming, psykisk helse og demens. Et landsomfattende tilbud som IPT involverer mange ulike mennesker; de som bruker tilbudet og offentlige etater som bestiller det, hovedsakelig NAV og diverse kommunale etater. IPT er også tilgjengelig for privat initiativ.
– Mange ulike forskningsrapporter og erfaringer viser positive effekter av denne type tiltak. Kontakt med dyr, arbeid med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver er elementer som har fordelaktige terapeutiske effekter. Denne kombinasjonen forbedrer hverdagen til brukerne av IPT. Målet er å øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Charlotte Margrethe Stordal Nilsen etterlyser mer initiativ fra kommunen når det gjelder å gi mennesker et opphold på gården.
– Vi er her for å hjelpe, avslutter Charlotte Margrethe.

Back To Top