fbpx
skip to Main Content
TRANSPORTMIDDELET: Tahani Siddik Berge fra Kristiansand og Øyvind Hope hjelper skolejenter i Mali med sykler lik denne til den lange skoleveien.

Hjelper jenter i Mali å fullføre skolen

Øyvind Hope og Tahani Siddik Berge ønsker flere givere til deres humanitære prosjekter som handler om å hjelpe utsatte fødende og skolejenter.

Sahel er et halvørkenområde som strekker seg gjennom hele det afrikanske kontinent fra Semegal til Somalia. Det er i dette området klimaendringene gjør seg gjeldende før den når resten av kloden. Her er det pågående ørkenspredning, hvilket gjør livet ekstra utfordrende for de fastboende.

Fokus på jenter
NOR Sahel er en norsk hjelpeorganisasjon som ble stiftet i 2013. Hovedformålet deres er å støtte vordende og fødende mødre og motvirke fra fall i skolen blant jenter i Mali.
Styremedlem og medgründer Øyvind Hope fra Vågsbygd har jobbet med bistand i Mongolia og Kambodsja mens daglig leder og andre medgründer, Hølje Haugsjå, har bodd i Mali i åtte år.

Ingen støtte
Ettersom organisasjonen ikke mottar offentlige midler, er de avhengige av publikums bidrag. Utenom et mindre bidrag fra Universitetssykehuset i Oslo, som går til å finansiere forskning, er det kun private aktører og enkeltmennesker som hjelper.
– Mali vipper på mellom andre og tredjeplass hva gjelder spedbarnsdødelighet i verden, forteller Hope.

Fødselshjelp
Organisasjonen bidrar med fødselshjelp og sender ned livreddende utstyr og gir enkel opplæring. Pakken koster 900kr. Ved hjelp av hver pakke er det rundt ti liv i året som reddes.

På grunn av lange avstander og kjønnsrollemønsteret i familier generelt er det også høyt frafall blant jenter i skolen.
– Derfor gir vi jenter sykler slik at de kommer seg på skolen og slipper å droppe ut. Hvis de fullfører skolen, får de beholde sykkelen. Dette er en fin gulrot til dem som slites mellom plikter i hjemmet og mellom ønsket om utdanning. Sykkelen gir litt status og forkorter den ti kilometer lange skoleveien, sier han.

Gulrot
Syklene er av det enkle slaget men er ofte tilstrekkelig for at jentene fullfører skolegangen. Syklene koster 600kr. I fjor ble det formidlet 30 sykler. Totalt har de foræret over hundre sykler fordelt på to skoler. Flere skoler etterspør sykler.
– Har dere aldri vært på tanken om å sende ned pent brukte sykler fra Norge?
– Nei, det er ikke bærekraftig. Syklene våre kan repareres på gatehjørnet der nede og det er enkelt for dem å få tak i deler til dem. Dette er med andre ord kortreiste produkter som er produsert lokalt og bidrar til økonomien.

I styret sitter det åtte personer. Utenom dette eksisterer det en ekspertgruppe bestående av ressurspersoner innen helse og fødselshjelp.

Ingen skjulte kostnader
Tahani Siddik Berge ble med da hun så at pengene faktisk gikk til hva det var ment å gå til.
– Det er ikke noe mysterium hva pengene går til. Det hjelper sjeldent eller aldri å gi penger direkte til styresmakter fattige land i Afrika. I stedet gir vi kunnskap og hjelper dem å lære seg selv. Lærdom er det beste de kan få, mener hun.
– Det er kun daglig leder som hever honorarer, stedlig representant i Mali, og enkelte ressurspersoner som får honorarer for visse typer nødvendig arbeid. Helsepersonalet jobber frivillig, bedyrer Hope.

Nå er UNICEF interessert i samarbeid, skal vi tro Tahani, og organisasjonen vil kunne hjelpe flere.
For publikum som ønsker å bidra, får man giverinformasjon på Internettsiden www.norsahel.no.

Back To Top