fbpx
skip to Main Content
BANEBRYTENDE: Crowdfunding er nå et studie ved UiA i Kristiansand.

Tilbyr utdannelse innen «crowdfunding»

UiA er trolig første universitet i verden som tilbyr studie innen folkefinansiering.

I følge foreleserne er kurset for dem som ønsker å lære mer om hvordan man kan få grasrota til å finansiere et prosjekt man ønsker å realisere enten som privatperson eller firma. Kurset gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge, har plass til 20 studenter, en varighet på ett semester og gir 7,5 studiepoeng. Kurset, som startet 20. august, er også tilgjengelig som valgfag.

– Kurset vil lære studentene hva folkefinansiering er, hvilke ulike modeller og strategier som finnes, hvordan lage vellykkede kampanjer og hva man må tenke over før man går i gang med en kampanje, sier Rotem Shneor, første amanuensis ved Handelshøyskolen ved UiA og akademisk direktør ved Senter for entreprenørskap.

Reelle caser
Gjennom kurset vil studentene jobbe med reelle organisasjoner og bedrifter og hjelpe dem med å utvikle en folkefinansieringskampanje. Aktører fra flere kanter vil delta som gjesteforelesere og bidra med innsikt fra sitt perspektiv. På slutten av kurset vil bedriftene avgjøre om de vil realisere kampanjen.
– Dette vil gi studentene realkunnskap gjennom arbeid med en reell case i en reell kontekst. Dette er viktig fordi folkefinansiering ses på som en løsning på et stort behov i markedet. Det eksisterer en kronisk mangel på høyrisikokapital i den avgjørende tidlig-fasen. Derfor kan folkefinansiering være en løsning for gründere, kunstnere, unge selskaper og sosiale entreprenører.

Det kan gi dem verdifulle tilbakemeldinger om hvordan forbedre koseptet sitt og skaffe sårt trengt oppstartskapital, informerer Shneor.

Stort emne
UiA er nemlig et foregangsuniversitet og en golbal ressurs hva gjelder forskning på området, og samarbeider med universitetene i Cambridge, Victoria og Utrecht om hva folkefinansiering har å si for makroøkonomien.

– Man hører stadig politikere snakke om hvordan samfunnet bør søtte mer oppunder entreprenørskap og gründere som våger å satse, og hvordan vi bør diversifisere økonomien. I dette bildet spiller crowdfunding en stor rolle ettersom det gir mennesker muligheten til å gjøre sine interesser og lidenskap om til en inntekt og levevei. Dessuten er det en demokratisk finansieringsmodell – av folket og for folket, supplerer Amy Vik, en av foreleserne ved kurset.

Ulike modeller
Man kan spørre seg hvorfor unge mennesker trenger en utdanning innen folkefinansiering for å skape en vellykket kampanje når det er folk som stadig vekk får det til.

– Folkefinansiering er et verktøy som lar en skaffe kapital til en sak eller en idé man brenner for. Det kan være av kunstnerisk, politisk, ideologisk eller forretningsmessig art. Man trenger jo ressurser og kunnskap om hvordan skaffe disse ressursene. Dette kan også være menneskelige ressurser. I disse digitale tider, hvor kunnskapen er spredd og kommunikasjonen interaktiv, blir det mer og mer viktig. En utdannelse skal ikke bare lære folk om fortiden men også forberede dem på fremtiden, bedyrer Shneor.
Amy Vik bryter inn og minner om de ulike modellene:

– Folkefinansiering er fremdeles veldig nytt. De mest vanlige modellene er donasjonsmodellen og belønningsmodellen, hvor giverne får en symbolsk gave som takk for bidraget, men det finnes også andre modeller som de fleste vet lite om, for eksempel lånemodellen og equity-modellen, hvor man går utenom de eksisterende låneinstitusjonene for å skaffe kapital bankene ikke vil gi deg. Trikset er å vite nok om de ulike modellene til å kunne matche behovene dine med den rette modellen og den beste plattformen for din kampanje for å sikre optimale resultater og vekst. Studenter flest trenger veiledning på dette feltet, bedyrer Vik.

Verd milliarder
Dette er ikke et hygge-kurs beregnet på kunstnere som ikke har greie på økonomi. Ifølge Rotem er det tre hundre milliarder dollar som brukes på crowd funding, og tallene dobler seg hvert år. Kickstarter-kampanjene man gjerne ser på Facebook utgjør bare 11% av dette.

Over 20 bedrifter og organisasjoner har meldt sin interesse for å bidra med caser for å kunne få kvalifiserte tilbakemeldinger.

– Det viser at det finnes et behov for kunnskap på feltet som ikke eksisterer i tilstrekkelig grad ennå. Gjennom dette pilotprosjektet ønsker vi å gjøre den kompetansen tilgjengelig. Dette vil også i større grad sette UiA på verdenskartet i et stadig voksende marked, som en ledende institusjon innen emnet. Selv om vi ikke er mange, har vi et stort nettverk og tette relasjoner med aktører i industrien.

Back To Top