fbpx
skip to Main Content
SUKSESSHISTORIE: Trygg Hjemme er en omsorgsbedrift i Kristiansand som har gjort stor suksess med å hjelpe syke, aldrende og demente. Toril Bøhler og Janne Køhn startet firmaet i 2004.

– Trygghet og forutsigbarhet er hemmeligheten

Det var mange som mente de ikke ville få det til, men Toril Bøhler og Janne Køhn startet uten penger og har klart seg godt i en usikker bransje.

I en bransje som er veldig uforutsigbar, ikke minst på grunn av politiske svingninger, skal det mye «guts» til for å satse. Det vet Toril Bøhler og Janne Køhn i Trygg Hjemme.

– Det er mye logisitkk i denne bransjen. det er gamle mennesker vi stort sett jobber med. Dermed er ikke alt like forutsigbart hele tiden. Ting endrer seg veldig fort hos oss, påpeker Køhn, faglig leder med driftsansvar.

Supplement
Trygg Hjemme er en omsorgsbedrift i kvadraturen som leverer tjenester til eldre og syke som bor hjemme, men hjemme kan også være et sykehjem eller en omsorgsleilighet.

– Vi bistår dem med alt de trenger hjelp til. Selv om mange får dekket mye av det daglige stellet og mat, trenger de ofte noe mer, som å komme seg ut på tur, noen til å følge dem til legen eller sosiale tilstelninger, eller kanskje bare noen å drikke kaffe og prate med, bedyrer Køhn.

– Enkelte trenger også fysioterapi, legger Bøhler til. Vi er ofte pårørendes høyre hånd, og mange av dem bor jo andre steder. Det offentlige har jo sine rammer for hva de kan tilby. Vi opplever at det offentlige tilbudet er bra, men vi tilbyr et supplement utover hva det offentlige gjør, med godt kvalifiserte folk, skyter Bøhler inn.

Full service
Trygg Hjemme samarbeider gjerne med det offentlige.

– Mange av våre klienter har jo både hjemmesykepleie og hjemmehjelp samtidig som de supplerer med våre tjenester. Vi samarbeider med mange sykehjem og soner i hjemmesykepleien. På den annen side kan vi tilby et fullservicespekter av tjenester. De kan bruke oss i stedet for de offentlige tjenestene dersom de hvil, forteller Køhn.

Delte PC
Det var 2003. Toril og Janne, begge utdannet som sykepleiere, var ledere i hvert sitt fylke for ISS. Toril hadde en idé om å starte et privat omsorgsfirma, hvilket var ganske nytt på den tiden. Med en forretningsplan for hånden slo hun seg sammen med Janne og startet opp den 1. november samme året, med et lite kontor på EVA-senteret.

– Vi startet opp uten en krone og uten kunde, med en pult og PC på deling, forsikrer Køhn.

– Kontoret, skrivebordet og PC´en delte vi i ti år, ler Bøhler. Vi ville tjene pengene før vi brukte dem.

Overskudd
Nå har kollegaene 35 faste ansatte i turnus og klienter over hele Agder. Dermed har de utvidet tjenestetilbudet til å inkludere fysioterapi, dagsenter for fysisk spreke demente, brukerstyrt personlig assistanse i kommuner hvor det er lov, hjemmehjelp og alt fra praktisk bistand til sykepleier og sosiale omsorgstjenester. I fjor omsatte de for 15 millioner og har oppunder 20 prosent overskudd.

Hemmeligheten, skal vi tro gründer-duoen er at de benyttet seg av nettverket sitt fra tidligere arbeidsforbindelser, gikk ut for å spre det gode budskapet og gjorde mange telefonsamtaler. Til slutt fikk de noen hjemmebesøk og så rullet ballen videre.

– Engasjement og humør er viktig for oss og kke bare pene ord på papir. Vi har medarbeidersamtaler annen hver uke, presiserer Bøhler.

Forutsigbarhet
Det har vært en lang vei å gå, med en masse jobb som innebar vikarutleie.

– Vi leide oss selv ut mye i starten. Vi har alltid jobbet mye ute selv. Man kan ikke være redd for å jobbe. I tillegg ansetter vi helst personer over 40 år fordi de er mer trygge på seg selv, har mer livserfaring og kan være bedre samtalepartnere for de eldre, røper Køhn.

– Et annet aspekt er det sosiale. Fra oss er det mer forutsigbart hvem som kommer. Det er ikke én som kommer og lager mat, en annen som kommer og dusjer og en tredje som kommer og gjør rent. Hos oss er det én person som kommer, slik at man blir godt kjent, og til fast tid. Dermed kan vi se hele mennesket, noe som gir en ekstra trygghet. Det er spesielt viktig når man har med demente å gjøre. Selv om ikke alle de demente bestandig kjenner oss igjen, kjenner vi dem igjen og vet hva de liker, påstår daglig leder.

– Vi er dessuten alltid på hjemmebesøk, helt uforpliktende, etter første henvendelse, for å vurdere behovene til vedkommende. Da danner vi oss et bilde av hvem som ville passet til å dra dit. Det har mye med kjemi å gjøre. Slik kommer vi fort igang. Det er ingen byråkrati involvert. Trygghet er førsteprioritet, slår Køhn fast.

Satset på salg
Om de skulle gjort noe annerledes måtte det blitt å ansatte noen tidligere som kunne ta seg av salget.

– Vi skulle gjerne investert i noen som var proffe på det, litt tidligere. Da hadde vi kanskje vokst raskere, sier gründerne.

Back To Top