fbpx
skip to Main Content
SAMARBEIDER: Konserndirektør for samfunnskontakt ved Agder Energi, Unni Farestveit, og adm. dir. i Kilden, Hans Antonsen, har inngått samarbeid og håper å kunne tilføre hverandres arbeidsplasser kunnskap av verdi.

Kilden og Agder ­Energi inngår samarbeid

Kilden ønsker å lære om ­innovasjon og organisering av Agder Energi.

Kilden Teater og Konserthus og Agder Energi inngikk nylig en samarbeidsavtale med mål om å utvikle og forsterke felles interesseområder i regionen.

Avtalen, som gjør Agder Energi til en av Kildens tre hovedsamarbeidspartnere, legger rammer for et samarbeid som virksomhetene håper skal gi gevinster i form av innovasjon, kreativitet og verdiskaping.
– Vi har mye å lære av en så god og nyskapende organisasjon som Agder Energi, og vi håper å kunne bidra med vår erfaring den andre veien også. Jeg håper at vi skal kunne adoptere noen av de måtene Agder Energi tenker organisasjon, læring og innovasjon på. Bare det at de har et samarbeid med Microsoft beviser at de er langt fremme i sin tjenesteutvikling, sier Kildens administrerende direktør Hans Antonsen.

På ønskelisten
Han har lenge hatt Agder Energi øverst på ønskelisten over nye samarbeidspartnere. Agder Energi ser også frem til et spennende samarbeid.
– Gjennom samarbeidet vårt med Microsoft har vi erfart at vi har mye å vinne på å spille på lag med aktører utover egen bransje.

Vår bransje og samfunnet er i stor endring. Det krever at vi tenker nytt, og jeg ser frem til å jobbe sammen med Kildens kreative krefter, sier Unni Farestveit, konserndirektør for samfunnskontakt i Agder Energi.

Tenker digitalt
Begge parter er opptatt av å skape muligheter i den digitale fremtiden. Som en del av avtalen, får alle ansatte i Agder Energi tilgang til Kildens nye app KSO play, som gir fullverdige tv-produksjoner av Kristiansand Symfoniorkester konserter og annet innhold fra Kilden.

Progressivt
Kilden Teater og Konserthus er et av Nordens mest progressive miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kulturhuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en avdeling som praktiserer den sosiale siden av samfunnsoppdraget; Kilden Dialog. Blant Kildens andre hovedsamarbeidspartnere finner vi Sparebanken Sør.

Fornybar energi
Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi sin visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Et konkret samarbeid Agder Energi har med Microsoft dreier seg om omfordeling av strøm ved hjelp av kunstig intelligens for å hindre overbelastning på strømnettet.
– Ved Engene transformatorstasjon har vi i samarbeid med Microsoft utviklet en plattform som utnytter det eksisterende strømnettet på en smartere måte. Kort fortalt analyseres ulike data for å finne ut hvor i strømnettet det er tilgjengelig plass. Det kan for eksempel være at plattformen automatisk kobler ut varmekabler i et idrettsanlegg i en kort periode for å frigi denne plassen, og på den måten unngå at transformatorstasjonen blir overbelastet. En smartere bruk av strømnettet sparer nettselskapet for investeringer, som igjen kommer kundene til gode i form av redusert nettleie.

Back To Top