fbpx
skip to Main Content
NYTT AVFALLSMOTTAK: Et mottak for farlig avfall er nylig opprettet på Langemyr. Foto: Kjell Inge Søreide.

Her ender det farlige avfallet

Ny mottaksterminal for farlig avfall er etablert på Langemyr.

Returkraft åpnet gjenvinningsanlegg på Langemyr mandag den 17. september. Dette er et nytt mottaksanlegg for farlig avfall som trenger forbehandling før det forbrennes. Tidligere har denne tjenesten vært leid inn.
– Farlig avfall og annet spesialavfall blir det bare mer og mer av.

Vi ønsker å bygge kompetanse på klassifisering og håndtering av dette avfallet.

Denne spesialiseringen er en viktig del av inntektsgrunnlaget vårt, sier adm. dir. Odd Terje Døvik. Returkraft har investert rundt fire millioner kroner i det nye anlegget som til sammen koster åtte millioner kroner.

Mange tonn
Returkraft har konsesjon for å håndtere inntil 30.000 tonn farlig avfall i året. I fjor mottok Returkraft 17.000 tonn farlig avfall til forbrenning. Det kommer fra flere steder i landet, blant annet oljebransjen i Rogaland. Tidligere har dette avfallet blitt behandlet på mottaket i Støleheia av Avfall Sør før det har blitt sendt til destruering hos Returkraft.

Private husholdninger kan fremdeles levere farlig avfall og spesialavfall ved sine vante miljøstasjoner.

Back To Top