fbpx
skip to Main Content

Er det positivt at rentene øker?

Fakta:

Morgan Omdal er utdannet revisor og er autorisert regnskapsfører. Han har erfaring fra skatteetaten, tollvesenet og privat regnskapsførervirksomhet.

Norges Bank satte torsdag 20.09.2018 opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Sist dette skjedde var i 2011. Hva betyr det for den norske økonomien og for norske forbrukere? 

Straks Norges Bank snakker om en endret rentebane, og signaliserer at styringsrenten på sikt skal opp noen prosent, kommer rådene om hvorvidt man skal binde lånerenten eller ikke. Det er velmente råd som er ment for å trygge norske forbrukeres privatøkonomi. Men, er det slik at økt rente nødvendigvis er negativt?

Inflasjon
Hvis man snur på det, og ser på historikken, er det slik at et senket rentenivå i utgangspunktet har kommet fordi man har brukt dette virkemiddelet i dårlige tider.

Når man øker rentenivået er det fordi man mener utsiktene til bedre økonomi i samfunnet er tilstede.

Det vil si at sysselsettingen går opp, og at folk flest får lønnsøkning. Økt rente medfører også ofte at den norske kronen blir mer attraktiv og stiger i kurs. Nordmenn på reise i utlandet får da mer å rutte med.

Når lønningene går opp, vil prisstigningen øke i takt. Pengene blir mindre verdt og lånet blir mindre verdt. Verdien av kr. 1.000.000,- i lån etter ett år med 2,5% prisstigning er kr. 975.000,-. Man får skattefradrag på rentene i tillegg. Kåre Willoch sa i sin tid at store deler av boliglånet han tok opp som nyetablert ble «spist opp» av inflasjonen.

Realrente
Boligrente er én ting, realrente er mer sammensatt. Den består av rente (etter skatt) og inflasjon (prisstigning). Fra 2015 til 2018 har boligrenten i gjennomsnitt gått ned fra 3,00 % til 2,75%. Samtidig har realrenten gått opp fra -0,56 i 2015 til 0,01 i 2018.

Dette har skjedd fordi inflasjonen har sunket forholdsmessig mer enn boligrenten. Så når renten har gått ned har det altså reelt sett blir dyrere å låne, i den grad man kan kalle det dyrt å låne til 0,01 % rente. Når renta nå er på veg opp blir det spennende å se om det igjen blir en negativ realrente.

Fremtiden
Nå er det slik at ingen kan spå om fremtiden – ikke en gang Norges Bank. Jeg møtte en gang sjeføkonomen i First Securities, Harald Magnus Andreassen, på en konferanse på Hotell Caledonien. Han sa at det var umulig å se mer enn seks måneder frem i tid når det gjelder renteutviklingen. Det er for mange faktorer som påvirker; arbeidsmarkedet, oljeprisen, kronekursen, pengemarkedsrenta, m.m. Det beste rådet han kunne gi var å alltid ha minst én årslønn på bok. Da tåler man all verdens renteøkning.

Back To Top