fbpx
skip to Main Content

Gjeldsfradrag ved skilsmisse

Fakta:

 

Adv. Marte Aarthun
marte@skivikmail.no / 971 83 779

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Dersom man er gift med en gjeldstynget ektefelle, vil gjelden påvirke det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Om du i praksis ikke skiller deg til gjeld, så vil den gjeldstyngede ektefellen bli belønnet. Vi opplever at dette ofte kommer overraskende på de som står midt i et skilsmisseoppgjør.

En ektefelle vil aldri bli ansvarlig for den andres gjeld, verken under ekteskapet eller ved et samlivsbrudd. Har man en ektefelle med mye gjeld, så kan dette imidlertid påvirke hva den andre ektefellen har krav på ved deling av formuen ved skilsmisse, dersom ektefellene fullt ut har felleseie.

Lever man i et ekteskap med felleseie, skal verdiene ektefellene skaffer seg i fellesskap, deles ved et samlivsbrudd. Dersom den ene ektefellen har særgjeld, for eksempel forbruksgjeld eller konkursgjeld, får denne ektefellen fradrag i oppgjøret med ektefellen ved skilsmisse.

Unntaket er skjevdelingsregelen. Den formuen en hadde med seg inn i ekteskapet, eller midler en har fått i gave eller har arvet underveis, skal holdes utenfor delingen. Det gjelder også gjeld som kan være knyttet til for eksempel fast eiendom eller løsøre. Man får ikke gjeldsfradrag for gjeld som er stiftet i forbindelse med skjevdelingsmidler, eller i forbindelse med særeiemidler.

Felles gjeld som begge ektefeller er ansvarlig for, blir trukket fra felleseiemidlene på begge ektefellers hånd i det økonomiske oppgjøret. I et slikt tilfelle kan den enkelte ektefelle bare trekke fra det som etter det underliggende forhold skal falle på han eller henne.

Fradrag for alle typer særgjeld
Gjeldsfradrag ved deling av felleseie gjelder som et utgangspunkt alle former for gjeld, herunder særgjeld, for eksempel forbruksgjeld eller konkursgjeld. Dette kan slå uheldig ut for den av ektefellene som ikke har særgjeld.

Et eksempel er en ektefelle som har forbruks- eller konkursgjeld på 500 000 kroner fra tiden før ekteskapet. Ektefellene kjøper felles bolig rett etter bryllupet, som er nedbetalt ved skilsmissen. Boligen er da verd en million kroner. Selges boligen, skal den gjeldstyngende ektefellen motta 750 000 kroner, mens den gjeldfrie ektefellen beholder kun 250 000 av boligens verdi. Dette fordi ektefellen med gjeld får fullt ut fradrag for sin gjeld på 500 000 kroner, samtidig som ektefellen som er gjeldfri vil måtte dele sin andel med ektefellen.

Ektefellen med gjeld beholder i eksempelet likevel sin særgjeld uten at den gjeldfrie ektefellen blir ansvarlig for gjelden.
I et slikt tilfelle, blir den som har særgjeld ved skilsmisse, belønnet for det. Vi opplever at disse reglene ofte kommer overaskende på våre klienter.

Begrunnelsen for at en ektefelle kan trekke fra den gjeld han eller hun har før delingen finner sted, er at oppgjøret skal skje på grunnlag av ektefellenes reelle økonomiske stilling. Dersom det ikke var adgang til gjeldsfradrag, ville en ektefelle med mye gjeld kunne risikere å komme i underbalanse. Dette vil kunne virke urimelig og kunne medført at kreditorene ikke ville få full dekning.

Overforbruk hos den ene
Dersom den ene ektefellen bruker mer penger enn den andre under ekteskapet, vil dette også kunne slå negativt ut for den andre ektefellen ved skilsmisse.

Man kan se for seg et ektepar der man starter med tomme hender. Den ene er veldig flink til å spare, mens den andre bruker alt den har på konto underveis i ekteskapet.
Blir det deretter et samlivsbrudd, vil den som har spart penger i alle år måtte dele det den har på konto med den andre, mens den andre ikke har tilsvarende. Den som har spart, vil dermed ha sponset den andres overforbruk. Det viktigste er å tilpasse seg slik at dette blir trygt for den ektefellen som lever sparsommelig.

Særeie
Reglene kan virke urimelige, men så lenge man er klar over dette, kan man søke å innrette seg. En ektefelle som er gift med en som har mye gjeld, vil kunne være tjent med at han eller hun oppretter særeie, for eksempel på en konto som en selv disponerer og som da kan holdes helt utenfor delingen. Ektepakt må settes opp i en ektepakt.

Back To Top