fbpx
skip to Main Content
STORE NAVN: Blant navnene på plakaten i år fant vi Christopher Conradi fra Google. Konferansiér (t.v.) var Daniel Kumar, grunnlegger av bl.a. START UiA. Foto: Sørveiv Tech.

Vil lage et alternativ til Arendalsuka

Sørveiv Tech gikk over all forventning. Nå ønsker teknologikonferansen å ta en nordisk posisjon.

– Målet var 200 deltakere men vi fikk 370, sier prosjektleder, Øystein Tønnessen.

Inspirert i USA
Sørveiv Tech er en teknologikonferanse i Kristiansand som ble avholdt for første gang den 1. november i sammenheng med musikkonferansen Sørveiv. Initiativtakerne til tech-konferansen er Egde Consulting, Coworx, Connect Sørlandet, 07 Media, Noroff og DnB. Ideen fikk de på alle konferansers mor, South By Southwest (SXSW) i Austin, Tennessee.

– Det var inspirerende å være på en arena som koblet det rent teknologifokuserte med det som skjer i næringslivet, koblet opp mot opplevelses- og kultursektoren. Dette synes vi var en meget god kombinasjon. Jeg hadde ikke hørt om Sørveiv, men det hadde Øystein. Vi ønsket å jobbe sammen med Sørveiv som alt er mye større enn noe vi kunne skapt hver for oss, innrømmer Frode Ugland ved Egde Consulting.

– Sørveiv er jo et musikkbransjetreff og en festival som ble arrangert på åttende året og som trekker betydelig med delgater fra andre land. De diskuterer jo også teknologi, digitalisering, innovasjon, trender og nye forretningsmodeller, noe som er overførbart og relevant for næringslivet generelt, påpeker Tønnessen, som selv er musiker på si.

Store ambisjoner
Blant foredragsholderne ved Sørveiv Tech var det to internasjonale, men på deltakersiden var det en stor overvekt av sørlendinger.

– Det var som forventet. Målet var å danne et grunnlag, lokalt forankret for å mobilisere de viktige målgruppene i egen region. Da har vi noe å bygge på, hvilket er et klart mål. Vi ønsker jo på sikt å ta en nasjonal og etter hvert nordisk posisjon, forklarer prosjektlederen.

Det er ikke bare pengene det står på.

– Det gjelder å tilby noe unikt som man ikke får andre plasser. Man kan få mye utav Oslo Business Forum og Technoport. Det er en høy terskel for veldig mange oslofolk å legge helga til Kristiansand. Det er klart, betaler vi to millioner for å få Obama til Kristiansand, vil jo det komme folk, men det er ikke nødvendigvis et mål å plassere de svindyre superstjernene på scenen. Vi ønsker å bryte ned noen barrierer mellom de ulike bransjene og vise at det er mulig å skape synergieffekter på tvers av bransjer, røper Tønnessen.

– Vi var forleden på Web Summit i Lisboa sammen med 70 000 andre deltakere. Det er ingen korrelasjon som vi kan se, verken på SXSW eller på Web Summit, mellom kjendisstatus og kvaliteten på foredraget, mener Ugland.

Skryt
Sørveiv Tech høstet lovord fra internasjonale delegater.

– Vi hadde mange relavante og gode speakere, deriblant fra Microsoft. Han skrev tilbake og sa at Sørveiv Tech var blant de beste arrangementene jeg hadde vært på i år. «Det var en sann glede å være speaker, underholder og deltaker», sa han. Når man får en slik tilbakemelding fra bransjetopper som er på internasjonale konferanser nærmest ukentlig, er det jo klart at det er en enorm bekreftelse på at vi er på viktig spor og at Sørveiv Tech har potensiale, mimrer Tønnessen.

Utvider
En felles ambisjon for musikkdelen og Sørveiv Tech er å utvide det hele til å vare en hel uke med flere arrangementer, seminarer, workshops, debatter og kulturarrangementer.

– På sikt, la oss si i løpet av fem år, ønsker vi å etablere denne Sørveiv-uka og sørge for at det skjer så mye i Kristiansand at alle ønsker å få det med seg og krysser av den uka i kalenderen. Arendalsuka handler om politikk. Vår uke skal handle om næringsliv og kultur.

På kartet
De ønsker også å inkludere flere aktører på arrangørsiden.

– Vi ønsker å bidra til at flere aktører går sammen om å lage noe større for denne byen. Særlig på konferansefronten er det mye som skjer, men de aller fleste arrangementene har færre enn 150 deltakere og det er mange av de samme folkene som kommer. Mange av konferansene handler dessuten litt om de samme tingene. Vi ønsker å både mobilsere Sørlandet og sette landsdelen på kartet, bekrefter Tønnessen.

MOBILISERER: Forde Ugland og Øystein Tønnessen var med på å lage teknologikonferansen Sørveiv Tech. Nå har de ambisjoner om å lage en hel uke med faglig innhold og underholdning.
Back To Top