fbpx
Annonse:
Male Hand Signing Document, Senior Man Putting Signature On Pape

Ta styringen på arven – planlegg i tide

Fakta:

Adv. Marte Aarthun marte@skivikmail.no / 971 83 779 Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

 

 

 

Alderdommen kan medføre at man ikke lenger er i stand til å ta egne valg. Et nært familiemedlem blir ofte oppnevnt som verge for å ivareta økonomien til den eldre. Selv om den eldre skulle bo på sykehjem og verken har bruk for hus eller penger, er reglene for utdeling av arv strenge.

I situasjoner der mor eller far har flyttet på sykehjem og der helse eller sinn er såpass svekket at det er klart at de ikke kan flytte hjem igjen, oppstår det i mange tilfeller spørsmål om huset kan selges og om arv kan deles ut.

Det kan være naturlig å tenke at det er rimelig at arv og arveforskudd bør kunne deles ut til barna fordi det synes opplagt at mor eller far på sykehjemmet ikke vil få glede eller vil ha behov for noen midler og at det er utenkelig for denne å flytte hjem igjen. Helsen kan være såpass dårlig at det eneste behovet mor eller far har er å få daglig omsorg på et sykehjem. Reglene rundt dette kan likevel oppleves som strenge.

Begrenset mulighet for arveforskudd
Lovverket i slike situasjoner gir klare begrensninger i forhold til utdeling av arv og arveforskudd, selv om personen under vergemål anses for å ikke ha bruk for pengene.

Dersom vergen er en arving til vedkommende under vergemål, er vergen inhabil etter vergemålsloven til å bestemme spørsmål rundt utdeling av arv. Fylkesmannen, som har ansvar for vergemålsaker, har i slike tilfeller plikt til å oppnevne en utenforstående setteverge. Settevergen blir en midlertidig talsperson for personen under vergemål og skal ta stilling til spørsmålet om utdeling av arv og arveforskudd.

Det skal klare holdepunkter til dersom Fylkesmannen skal tillate at det deles ut forskudd på arv fra den som er satt under vergemål. Retningslinjer sier også at minimum 500.000 kroner skal stå igjen på konto til den som har verge etter at et eventuelt arveforskudd er delt ut.

Dersom den eldre med verge sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, kan det likevel være rom i regelverket for at boet kan skiftes og at arv etter avdøde kan deles ut. For å oppnå best mulig saksbehandling med Fylkesmannen og setteverge inne i bildet, er det viktig med en klar og tydelig skifteavtale om dette som samtlige arvinger har signert.

Fremtidsfullmakter
En måte å unngå å bli satt under vergemål, er dersom man på forhånd har opprettet en såkalt fremtidsfullmakt. Fordelen med dette er at man slipper innblanding fra det offentlige.

I en fremtidsfullmakt kan man selv oppnevne en person man har tillitt til for å ivareta ens egne interesser dersom man en gang i fremtiden skulle komme i en situasjon der man er ute av stand til å ivareta egne interesser.

Fremtidsfullmakten kan omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler. Den kan også begrenses til å gjelde bestemte disposisjoner, for eksempel salg av fast eiendom. Poenget med fullmakten er at fullmektigen da har et dokument som gir ham eller henne rett til å foreta de avtalte disposisjoner som fullmakten omfatter.

Dersom man ønsker å opprette en fremtidsfullmakt er det viktig at man følger de formkrav vergemålsloven oppstiller. Fremtidsfullmakten har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament.
Det er også viktig at man i teksten knytter fullmakten opp mot et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt hvor man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av «sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred».