fbpx
skip to Main Content

Kjøp av dyr – hvilke rettigheter har du?

Fakta:

adv. Geir Skivik Tlf. 982 86 000 /geir@skivikmail.no Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

 

 

Vårt kontor fikk forleden en henvendelse fra en familie som hadde kjøpt en valp høsten 2018. Nå viser det seg at valpen har en sykdom som krever en forholdsvis kostbar behandling. Familien har ingen forsikring som vil dekke kostnadene til veterinær og spørsmålet var om man kunne kreve at selger betalte for behandlingene.

Vi får fra tid til annen henvendelser som dreier seg om hvilke rettigheter man har ved kjøp av dyr. Særlig gjelder dette kjøp av hund eller hest, begge ofte relativt kostbare investeringer.

Kjøp av levende dyr er å anse som en «ting» i kjøpsrettslig forstand. Det betyr at hvis du som forbruker kjøper fra en profesjonell selger/oppdretter, er det Forbrukerkjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Hvis du kjøper fra en privatperson som ikke driver næring, er det kjøpsloven som gjelder.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven
Rettighetene du har som kjøper er forholdsvis parallelle mellom de to lovene, men forbrukerkjøpsloven gir deg et større forbrukervern. Forbrukerkjøpslovens regler kan ikke fravikes til ulempe for kjøperen. Det betyr at uavhengig av hva som er avtalt, vil du ikke bli stilt dårligere enn de rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg.
Ved salg mellom private hvor det er kjøpsloven som kommer til anvendelse, er det større avtalefrihet mellom partene. Ofte vil selger kreve å få inn en klausul i avtalen om at dyret er solgt som det er, en «as is» klausul. En slik klausul vil begrense mulighetene til å reklamere.

Reklamasjonsrett
Som utgangspunkt kan vi si at tilstanden til dyret du har kjøpt skal være i samsvar med avtalen du har inngått. Med mindre dere har avtalt noe annet, skal dyrets helse og egenskaper for øvrig være slik du hadde grunn til å forvente da du kjøpte dyret. Hva du hadde grunn til å forvente av dyrets helse og egenskaper vil avhenge av mange faktorer; for eksempel alder og hvilke opplysninger og beskrivelser selger har gitt deg. Hvis dine berettigede forventninger ikke innfris kan dyret være mangelfullt i lovens forstand. Ved kjøp av levende dyr vil det alltid være en generell risiko for aldersadekvate helseplager. Slike «mangler» kan man ikke reklamere på.

Rettigheter ved mangler
Hvis man konstaterer at dyret du har kjøpt er mangelfullt (i lovens forstand) inntrer en rekke rettigheter. Etter omstendighetene vil du for eksempel kunne kreve prisavslag, erstatning for kostnader du blir påført hos veterinær, og i noen tilfeller vil du kunne ha krav på å levere dyret tilbake og få pengene igjen.

Prisavslag vil ofte være aktuelt der man har kjøpt et dyr som skal brukes i avl eller konkurranse, og det viser seg at man ikke vil kunne oppnå de resultatet som man hadde grunn til å forvente.
For familien som hadde kjøpt valpen jeg nevnte innledningsvis var spørsmålet om selger måtte erstatte kostnadene som familien ble påført ved behandlingene hos veterinær. Etter at vi tok kontakt med selger ble det resultatet. Kjøper fikk alle kostnadene dekket.

I noen tilfeller kan det også bli snakk om å levere dyret tilbake og heve kjøpet. Ved forbrukerkjøp av en profesjonell selger er kravet da at mangelen ikke er uvesentlig. Ved kjøp mellom private er kravet at mangelen er vesentlig.

Lovene formulerer med andre ord kravet for å kunne heve kjøpet forskjellig, og det er ikke tilfeldig. Det skal mindre til for å kunne kreve å tilbakelevere dyret der man som forbruker har kjøpt av en profesjonell selger enn der to privatpersoner handler seg imellom.

Kontrakt
Jeg vil på det aller sterkeste anbefale at man alltid lager en skriftlig kontrakt når man kjøper et dyr. Forbrukerrådet har laget en kontrakt som heter «Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av dyr». For mange vil denne kontrakten være helt grei å bruke. Ved kjøp av dyr til bruk i avl og konkurranse vil det ofte være nødvendig med en mer omfattende avtale.

Angrefrist
Jeg har også fått spørsmål om det er angrefrist ved kjøp av dyr. Det kan jo hende man ble over gjennomsnittet naivt begeistret når valpen viste seg fra sin beste side da du besøkte den hos selger. Når hverdagen kommer med istykkertygde sko, kloremerker på det antikke stuebordet du arvet fra bestemor og tisseflekker på teppet du kjøpte i Marrakech, er det kanskje ikke like morsomt lenger. Svaret er nei, det er ingen alminnelig angrefrist ved kjøp av dyr. Skal du ha krav på å levere dyret tilbake, må vilkårene for å heve kjøpet være innfridd.

Back To Top