fbpx
skip to Main Content
JUBILERER: Kirsten Fladmark Larsen og Brit Davis fra Civitan Club Camilla i Kristiansand kan feire at hjelpeorganisasjonen de tilhører fyller 40 år. Begge har hjulpet mindre heldige folk i mange år gjennom veldedighetsarbeidet.

Jobbet «for en bedre samfunnsånd» i 40 år

Den internasjonale humanitære organisasjonen Civitan Club International kan skilte med 50 år i Europa. Samtidig feirer kvinneklubben i Kristiansand sitt 40-årsjubileum.

En milepæl er nådd for Civitan Club – en internasjonal humanitær organisasjon med hovedsete i USA, som ble stiftet i 1917. Det er kvinneklubben i Kristiansand, Civitan Club Camilla, som har 40-års jubileum i disse dager. Organisasjonen har som formål å hjelpe vanskeligstilte. Navnet Civitan kommer av det latinske ordet civitus, som betyr samfunnsborger.

– Vårt fokus har vært på oppmuntring til eldre, Idrett mot rus og hjelp til fysisk og psykisk handikappede, samt støtte til Civitan Forskningsfond for Alzheimer blant annet, forteller styremedlem Kirsten Fladmark Larsen. Hun har vært medlem i 39 år.

– Rusarbeidet har vart i 15 år, presiserer president, Brit Davis. I tillegg har de støttet Special Olympics, tidligere.

For de svakeste
Mottoet deres er «for en bedre samfunnsånd», og fokuset er alltid på de svakeste i lokalsamfunnet.
Kjønnsskillet i klubbene ble bestemt fra øverste hold, i Amerika. Derfor finnes det egne avdelinger for kvinner og menn, selv om det også finnes blandede klubber i dag.

– Herreklubben har vært i Kristiansand fire år lengre enn oss, ikke mer, forklarer Davis.

Etter Collett
Pussig, vil kanskje enkelte si, all den tid organisasjonen er oppkalt etter kvinnesaksforkjemperen Camilla Collett. Kravene er at alle deltar og alle betaler kontingent. De som kun vil delta på prosjektbasis, får muligheten til å bidra til enkeltprosjekter de brenner for.
Presidenten minnes de store arrangementene da klubber hadde jubileum før i tida:

– Da kom folk langveisfra. Det er ikke tida lenger til slikt. Ungdommene har annet å gjøre nå.

Høy snittalder
Selv om klubben har 28 medlemmer, stiger gjennomsnittsalderen. Derfor er det viktig med friskt blod.
– Det var en gang vi var den største klubben i Europa, med 45 medlemmer, skyter Larsen inn.

Medlemmene samles to ganger i måneden til en sosial møteplass med mye hygge, foredrag og planlegging om veien videre. Mye tid går med til vårfesten og julefesten de holder for eldre. De støtter de Sound of Happiness med penger de tjener på loddsalg, loppemarked og og vafler. I tillegg besøker de tre forskjellige alders- og sykehjem ca. to ganger hver vår og høst. Da bringer de med seg bløtkake, holder gratis utlodning, prater med beboerne og har allsang og underholdning.

– Vi gir blomster til jul og til påske. Dette har vi gjort i alle år i tillegg til vår- og julefestene vi holder for de eldre, presiserer Larsen.
Nøytral
Klubben er religiøst og politisk nøytral, og har begrepene fellesskap, kunnskap og hjelpsomhet som grunnpilarer. Begge kvinnene forsikrer at det er givende arbeid. Likevel er det ikke enkelt å sanke nye medlermmer.

– Vi er heldige om vi får noen som er under 60, samstemmer damene som fremdeles holder koken.

– Vi har sluttet med loppemarked fordi det er blitt for tungt, men selger fremdeles lodd der hvor vi får lov, bedyrer Kirsten.

Back To Top