fbpx
Annonse:
GAMLE BILDER TIL NYTT LIV: Fotograf Trygve E. Tønnesen Så En Skatt I De Gamle Glassplatene Etter Fotograf Og Bonde Andreas T. Mæbø (1884-1964) På Justøya. Via Søstrene Edle Carlsen (midten) Og Anne Grethe Drehn, Barnebarna Til Andreas, Fikk Han Hånd Om De Gamle Negativene Og Har Forstørret Dem Opp Til Utstillingen I Kristiansand Folkebibliotek.
GAMLE BILDER TIL NYTT LIV: Fotograf Trygve E. Tønnesen så en skatt i de gamle glassplatene etter fotograf og bonde Andreas T. Mæbø (1884-1964) på Justøya. Via søstrene Edle Carlsen (midten) og Anne Grethe Drehn, barnebarna til Andreas, fikk han hånd om de gamle negativene og har forstørret dem opp til utstillingen i Kristiansand Folkebibliotek.

Bonde og fotograf frem i lyset

At en bondesønn fra Mæbø på Justøya ville bli fotograf for over 100 år siden var så spesielt at det fortjener en egen utstilling.

Sånn tenkte Trygve E. Tønnesen, selv fotograf, bosatt i Tveit, og dessuten en fjern slektning av Andreas T. Mæbø,  bondesønnen og odelsgutten som tok et så utradisjonelt valg da han gikk ombord i kystbåten på Brekkestø brygge for å dra til Moss for å gå i fotograflære. Vi skriver året 1905, samme år som Norge ble løsrevet fra Sverige.  Andreas var 21 år gammel.

  • Det er imponerende å tenke på at en ung mann fra ei lita øy langs Sørlandskysten klarte å få seg en slik utdannelse på den tiden. De fleste i samtiden så nok på det som en nokså unyttig geskjeft, tenker Tø

Så ble det da også Holt Landbruksskole neste stopp.

  • Han innså nok at han måtte drive gården på Mæbø, og være fotograf på fritiden, sier Tø

SELVPORTRETT: Andreas, sammen med sin Gunda, hesjer på Mæbø rundt 1925. Det var ikke ofte Andreas selv var med på bildene. Her må han ha stilt opp kamera på stativ, stilt inn avstand og blender, og så fått en av de andre slåttefolkene til å trykke på utløserballongen.

Allsidig
Produktiv var han imidlertid, den gode bonde og fotograf, og  nå er det mulig for publikum å se en del av bildene han tok  på Justøya frem mot andre verdenskrig. De er utstilt i foajeen i Kristiansand Folkebibliotek og vil bli hengende ut april.

  • Andreas fotograferte i alle sammenhenger; familiesammenkomster, utflukter, brylluper, døde på likstrå, begravelser og emissærene som kom til øya, forteller Tø

Gjennom to av barnebarna, søstrene Anne Grethe Drehn (62) og Edle Carlsen (65), begge bosatt på Fagerholt, fikk han vite om en stor samling glassplater, altså negativer, etter Andreas´ fotografvirksomhet. Ved å skanne glass platene som måler 9×12 cm var det mulig å lage store forstørrelser til utstillingen.

  • Jeg husker bestefar som en gammel mann som hørte dårlig, men han var snill og ganske stillfarende, forteller Edle. Hun var åtte år gammel da Andreas døde i 1964, 80 år gammel.

Lang eksponering
Drehn minnes at han dro henne på kjelke til søndagsskolen en vinter de var på besøk.

  • Vi har ikke vokst opp på Justøya men vi var der på besøk, og om sommeren var vi med i høyonna, forteller Anne Grethe. Da var hesten byttet ut med traktor.

PÅ TUR: Pene i tøyet var de, Justøyfolk på tur i skogen i 1931. Man kan jo lure på om det var slipstvang for herrene den gang. Fotografiet viser på en mesterlig måte noe av tidskoloritten i mellomkrigstiden, selv i sort/hvitt!

 

Kameraet Andreas brukte var enkelt og det trengtes mye lys for å eksponere rett, noe som førte til lange lukkertider. Det synes på flere av bildene der mennesker, særlig små barn, er gjengitt uklare fordi de rørte seg under eksponeringen.

Andreas ble aldri særlig kjent som fotograf, bortsett fra på Justøya.

  • Alt som rørte seg lokalt på øya er blitt flott dokumentert. Utstillingen er en hyllest til en hedersmann som var tro mot sine idealer og som klarte å få en utdannelse de fleste i samtiden nok anså som ganske unyttig, påpeker Trygve E. Tø