fbpx
Annonse:
COLOURBOX21107713 – RGB

Eie eller leie bolig, hva er best for deg som student?

Fakta:

Eiendomsmegler
Marius Mykland Andreassen.

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail:
post@skivikmail.no
eller ringe oss på Tlf. 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112,
Sørlandsparken

Sommeren er kommet og for de fleste en etterlengtet sommerferie. Noen benytter ferien til å reise og oppleve nye steder, noen jobber og tjener penger, mens andre bruker late feriedager med beina på bordet og bruker tiden med venner og familie.

 

Uansett hva du bruker feriedagene vil det være lurt å planlegge høsten. Kanskje du bor ideelt der du bor i dag, eller kanskje du ønsker deg ut av kollektivet eller barndomshjemmet og ønsker deg inn i noe du kan kalle ditt eget. For mange starter et nytt studieår med flytting til et nytt sted, og dermed behovet for et nytt hjem.

Uansett hva grunnen til flyttingen er, er det viktig å tenke igjennom om du skal leie eller eie. For de aller fleste vil det lønne seg å eie kontra leie dersom du har egenkapitalen som trengs enten i form av oppsparte midler eller ved økonomiske bidrag fra familie. Det er en helt spesiell følelse med den første boligen du eier.

Fordeler ved å eie.
Fordelene ved å eie kontra leie er mange. Først og fremst betaler du til deg selv og ikke til en utleier. Renter er kostnad, men avdrag er sparing i et stigende marked. Og stiger markedet mer enn rentekostnaden, noe det de siste årene har gjort, tjener du gode penger på å eie boligen selv. Andre fordeler ved å eie er:
• Du får skattefradrag på rentekostnadene.
• Du vil spare opp god egenkapital for å kjøpe noe større når du har behov for det.
• Du kan pusse opp slik du ønsker – det er din bolig.
• Dersom du kjøper en bolig med flere soverom har du mulighet til å leie ut et ekstra rom til en eller to.

Hvorfor leie?
Dersom din bosituasjon er kortsiktig, dvs. mindre enn 1-2 år kan det være tryggest å leie. Det samme gjelder dersom bosituasjonen din er ustabil og du er usikker på hvor lenge du kommer til å bli boende på samme sted. I noen områder har prisene steget slik at det selv på kort sikt kan lønne seg å kjøpe, men vi vet aldri hva fremtiden bringer, og det beste er da å ha en litt langsiktig tidshorisont for å være trygg på å tjene på investeringen.

Det kan også være gunstig å leie i de tilfellene hvor du ikke betaler full pris for et leieforhold. Dette kan for eksempel være leieforhold innad i familien. Det kan da hende at du ikke kan forvente at det lønner seg å kjøpe bolig. Hvis det du sparer på å leie billig overstiger det du kan forvente i verdistigning ved et boligkjøp, lønner det seg å fortsette leieforholdet.

Ikke gå i skattefella!
Når du skal selge boligen igjen, er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for at du skal kunne sitte igjen med en skattefri gevinst. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om hvordan du kan selge boligen din skattefritt som du kan lese nærmere om på vår hjemmeside, men hovedregelen er at gevinst ved boligsalg ikke skattes av når selger har bodd og eiet boligen i minimum 12 av de siste 24 månedene.
Mange boligkjøpere får ofte hjelp av foreldre når det gjelder kjøp av sin første bolig. Det mange ikke tenker over er at om de står som medeiere av boligen, vil de måtte skatte av overskuddet. Dette kan løses ved å la barna stå som eier av boligen alene.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du har spørsmål om boligmarkedet. Vi hjelper deg gjerne!