fbpx
skip to Main Content
Foto: Colourbox.com

Burde du tegne boligselgerforsikring?

Fakta:

Skivik & Co vil i denne spalten presentere forskjellige aktuelle tema innenfor juridiske emner og eiendomsmegling hver uke i Sørlandsavisen. Du kan også lese artiklene i Sorlandsavisen.no under fanen forbruker/økonomi, samt i E-avisen hver uke

Eiendomsmegler Marius Mykland Andreassen
400 56 600 /marius@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Som selger av bolig er det mange ting å tenke på, eksempelvis om det er nødvendig å tegne boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring. En boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som helt eller delvis dekker ditt økonomiske ansvar, dersom det skulle oppstå en konflikt mellom partene i etterkant av boligsalget.

Hvorvidt salget gjelder en bolig, fritidseiendom eller hytte har ingen betydning for mulighetene til å tegne en boligselgerforsikring. Det vil kunne være fordelaktig å tegne boligselgerforsikring uavhengig av om salgsobjektet er av nyere eller eldre dato, ettersom det vil være tilnærmet umulig å kjenne eiendommen fullt ut selv om man har bebodd salgsobjektet over lengre tid. Boligselgerforsikringen vil være en betryggende sikkerhet for selger dersom det kan være risiko for feil og mangler som ligger skjult i boligens tekniske konstruksjon.

En boligselgerforsikring innebærer dermed en økt beskyttelse for selger av eiendommen, og innebærer altså ikke en forsikring av selve eiendommen, hvilket er en vanlig misforståelse, men av det potensielle ansvaret for mangler man som selger kan pådra seg overfor kjøper etter avhendingsloven sine regler. I de tilfellene hvor boligkjøper har et berettiget krav mot boligselger, innebærer forsikringsavtalen at kjøper vil kunne få utbetaling fra selgers boligselgerforsikring istedenfor å måtte gjøre gjeldene kravet sitt overfor selger direkte.

Boligselgerforsikringen er også positiv for kjøper fordi dette vil bety at kjøper alltid vil kunne forholde seg til en betalingsdyktig motpart og ikke trenger bekymre seg for om selger har økonomisk evne til å foreta betalingen dersom kjøper vinner frem med kravet sitt.

I tillegg er en vesentlig fordel med å tegne boligselgerforsikring at boligselgerforsikringsselskapet vil forestå klagebehandlingen på vegne av selger. Dette innebærer at selger av eiendommen vil få tildelt en jurist/advokat som representerer vedkommende overfor en kjøper som klager på boligsalget. Ettersom mange reklamasjoner over feil og mangler ved en eiendom også gjelder til dels mindre forhold, vil en selger som har tegnet boligselgerforsikring dermed slippe å forholde seg til slike klager og vil kunne nøye seg med å henvise kjøper til boligselgerforsikringsselskapet.

Hva koster boligselgerforsikringen?
Statistikk viser at det kun unntaksvis ikke tegnes boligselgerforsikring ved omsetning av boliger i Norge. Forsikringen blir tegnet av ca. 9 av 10 boligselgere. Prisen på en boligselgerforsikring er på ca. to til fire promille av salgssummen. Skulle kjøper vinne frem med at det foreligger en mangel ved eiendommen, vil prisavslagskravet kunne medføre at man som selger vil måtte foreta utbetalinger på flere hundre tusen kroner, og boligselgerforsikringen innebærer således en økonomisk trygghet for selger ved at boligselgerforsikringsselskapet tar den økonomiske risikoen og belastningen knyttet til boligsalget.

Hvem selger boligselgerforsikring?
Boligselgerforsikring selges gjennom din eiendomsmegler ved salg av bolig, og denne tegnes før boligen legges ut for salg. Forsikringen tegnes ved å fylle ut et egenerklæringsskjema som du mottar fra eiendomsmegleren din. Spør alltid din eiendomsmegler hvilket forsikringsselskap de er tilknyttet. I dagens marked er det to aktører som tilbyr boligselgerforsikring.

Boligselgerforsikring ved salg av andelsbolig.
Som selger av en andelsbolig i et borettslag, er du fortsatt personlig ansvarlig overfor kjøper for feil og mangler ved din andel. Det er borettslaget som i utgangspunktet har ansvaret for fellesarealer, men hver andelseier er selv ansvarlig for sin del av disse. Det betyr at dersom skaden er stor nok, vil dette kunne medføre en økning i fellesgjelden. Du er som selger av en andel i et borettslag ikke bare ansvarlig for opplysninger om din egen andel, men også for de opplysninger som angår hele borettslaget. Dette kan for eksempel være planlagte oppusninger og/eller vedlikehold.

Dersom du ikke har tegnet boligselgerforsikring er det en stor fordel å få bistand av en eiendomsadvokat med god erfaring for håndtering av kjøpers krav. I slike saker er det både de juridiske og byggetekniske vurderingene meget skjønnsmessige og komplekse.

Back To Top